Uzņemšana programmās

jaunais_logo

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros Ventspils Tehnikums projekta 4. kārtā īstenos 19 programmas (2 profesionālās tālākizglītības programmas, 2 profesionālās pilnveides programmas, 7 neformālās izglītības programmas un 8 neformālās izglītības programmas mūžizglītības kompetencēs).

Izglītības programmas veids Izglītības programmas nosaukums
NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA Rasēšanas pamati
NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA Lodēšanas tehnoloģijas un standarti
NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA Programmējamie kontrolleri
NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA Elektronisko sistēmu remonta pamati
NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA Motoru vadības sistēmu diagnostika un remonts
NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība
NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA Datu analīze un pārskatu sagatavošana
NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai
NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA Produkta veidošana un pārdošana
NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA Saziņa 21. gadsimtā – digitāli kompetents pilsonis
NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA Informācijas tehnoloģiju programmatūras pielietojums elektroenerģētikā
NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA Digitālās prasmes darba vajadzībām
NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA Ilgtspējīga resursu izmantošana uzņēmumā
NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA Zaļā biznesa idejas mazā uzņēmuma darbības uzsākšanā
NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA Latvisko ēdienu gatavošanas tradīciju saglabāšana
PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMA Konferenču un semināru apkalpošana
PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMA Saldumu un šokolādes izstrādājumi
PROFESIONĀLĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMA Automehāniķis
PROFESIONĀLĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMA Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)

Projekta mērķa grupa:

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam – arī strādājoši pensionāri
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību
 • jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un darba attiecībās

  Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:

 • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība)
 • vecumā no 50 gadiem, kas NVA projektā „Atbalsts ilgākam darba mūžam” saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei
 • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu
 • Pieteikšanās mācībām ESF projekta ietvaros notiek no 27.maija – 28.jūnijam TIEŠSAISTĒ www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot e-pakalpojumu.

  5Macibaspieaugusajiem

  Šajā kārtā personu iesniegumu pieņemšana klātienē izglītības iestādē vai iesniegumu pieņemšana izglītības iestādē, kas iesūtīti, izmantojot e-pastu, NAV IESPĒJAMA!

  Ja personai nav pieejams e-pakalpojums, iepriekš piesakoties vizītei, mācībām var pieteikties KLĀTIENĒ (jāuzrāda personu apliecinošs dokuments):

  Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Rīgā, Z.A.Meierovica bulvārī 1-16, 5. stāvā, tālrunis: 67854769 vai kādā no 82 VIAA sadarbības pašvaldībām pie pieaugušo izglītības koordinatora.

  Informāciju apkopoja un sagatavoja
  Ventspils Tehnikuma
  Pieaugušo izglītības projekta koordinatore
  Inta Reinholde
  Tel. 26346737