Sadarbība ar Ventspils Domi

Lai gan Ventspils Profesionālā vidusskola ir valsts izglītības iestāde, Ventspils pilsētas pašvaldība palīdz skolai spert lielu soli pretī savai attīstībai, pārtopot par Ziemeļkurzemes profesionālās izglītības kompetences centru “Ventspils Profesionālā vidusskola”.

2010.gada janvārī Ventspils pilsētas pašvaldība noslēdza līgumu ar Ventspils Profesionālo vidusskolu par sadarbību profesionālās izglītības jautājumos, tai skaitā veidojot Ziemeļkurzemes profesionālās izglītības kompetences centru “Ventspils Profesionālā vidusskola”. Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs pats personīgi iesaistījies Ventspils profesionālās skolas attīstības jautājumu risināšanā.

Sadarbības līguma mērķis ir izveidot Ziemeļkurzemes reģionā modernu, tautsaimniecības prasībām atbilstošu profesionālās vidējās izglītības un profesionālās tālākizglītības piedāvājumu, sekmējot visa veida resursu efektīvu izmantošanu.

Savukārt 2011.gada 18.februārī Ventspils pilsētas pašvaldība noslēdza papildus vienošanos ar Ventspils Profesionālo vidusskolu par speciālistu piesaisti Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta „Ventspils Profesionālās vidusskolas mācību korpusu Saules ielā 15, Ventspilī, renovācijas kompleksi, videi draudzīgi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (Vienošanās nr. KPFI-5/51) un trīs Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto Ziemeļkurzemes profesionālās izglītības kompetences centra “Ventspils Profesionālā vidusskola” attīstības projektu īstenošanai:

  • Ziemeļkurzemes profesionālās izglītības kompetences centra “Ventspils Profesionālā vidusskola” infrastruktūras attīstības projekts: dienesta viesnīcas korpusa jaunbūve” (Vienošanās Nr. 2010/0131/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/046);
  • Ziemeļkurzemes profesionālās izglītības kompetences centra ”Ventspils Profesionālā vidusskola” infrastruktūras attīstības projekts: mācību korpusa nr.2 rekonstrukcija un mācību aprīkojuma iegāde” (Vienošanās Nr. 2010/0132/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/048)
  • „Ziemeļkurzemes profesionālās izglītības kompetences centra ”Ventspils Profesionālā vidusskola” infrastruktūras attīstības projekts: mācību korpusa nr.1 rekonstrukcija, dienesta viesnīcas korpusa jaunbūves izbūve un aprīkošana, un mācību aprīkojuma iegāde” (Vienošanās Nr. 2010/0130/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/049)