Administrācija


Kristīne Vāgnere

Studē Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības akadēmijas doktorantūrā

Latviešu valodas un literatūras skolotāja maģistra grāds

info@pikc.lv
Tālrunis (+371) 63622663
Direktore

 


Ineta Burceva

Augstākā izglītība – ekonomists

ineta.burceva@pikc.lv
Mob. tālrunis (+371) 22019039
Tālrunis (+371) 636 22 663
Direktores vietniece izglītības un stratēģiskās attīstības jautājumos

 


Antra Gārbena

Izglītības darba vadītājs – izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā

Augstākā izglītība – pamatskolas skolotājs

Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība – pamatizglītības skolotājs informātikā

antra.garbena@pikc.lv
Mob. tālrunis (+371) 22019506
Tālrunis (+371) 63622663
Direktores vietniece praktisko mācību, tālākizglītības un darba vidē balstīto mācību darbā

 


Laima Špude

Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā

Profesionālais bakalaurs ekonomikā

laima.spude@pikc.lv
Tālrunis (+371) 63622663
Metodiķe

 


Silvija Lukse

Dabaszinātņu maģistrs fizikā

Augstākā izglītība – fizikas pasniedzējs

silvija.lukse@pikc.lv
Tālrunis (+371) 63622663
Metodiķe

 


Oļegs Beļajevs

Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinībās

obelaev@gmail.com
Mob. tālrunis (+371) 26127495
Komercdarbības struktūrvienības vadītājs

 


Sandra Kalnkaziņa

Profesionālais bakalaurs – Pamatskolas un sākumskolas skolotājs

sandra.kalnkazina@pikc.lv
Mob. tālrunis (+371) 29221395
Tālrunis (+371) 63622663
Biroja administratore

 


Uldis Bergmanis

Inženierzinātņu bakalaurs pārtikas zinātnē

uldis.bergmanis@pikc.lv
Mob. tālrunis (+371) 22014704
Direktora vietnieks saimniecības un IT jautājumos

 


Ilona Sproģe

Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā

Atrodas dekrēta atvaļinājumā

ilona.sproge@pikc.lv
Mob. tālrunis (+371) 28689059
Galvenā grāmatvede

 


Maira Bergmane

Profesionālais maģistra grāds uzturzinātnē
Profesionālais bakalaurs uzņēmējdarbībā, restorānu un viesnīcu vadītājs

maira.laterere@yahoo.com
Mob. tālrunis (+371) 63 624 468
Dienesta viesnīcas vadītāja

 


Liene Valdmane

Profesionālais pedagoģijas zinātņu maģistrs

Augstākā izglītība – Izglītības darba vadītājs ar tiesībām mācīt vācu valodu

lienebaumane@inbox.lv
Tālr. (+371) 636 22 663
Izglītojamo atbalsta nodaļas vadītāja

 


Solvita Pleinica

Izglītības zinātņu bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Izglītības un sporta darba speciālista, izglītības un sporta darba menedžera, aktīvā tūrisma menedžera kvalifikācija

solvita.pleinica@pikc.lv
Tālr. (+371) 63622663
Direktora vietnieks audzināšanas darbā

 

⇑ Uz augšu ⇑