Komerczinības


Ineta Burceva

Augstākā izglītība – ekonomists

ineta.anna@inbox.lv
Grāmatvedība
Uzņēmējdarbības pamati
Vadības grāmatvedība

 


Ilona Sproģe

Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā

ilona.sproge@inbox.lv
Grāmatvedība
Datorgrāmatvedība
Finanšu grāmatvedība

 


Solvita Ērciņa

Profesionālās izglītības pedagoga kvalifikācija

tuks08@inbox.lv
Uzņēmējdarbības ekonomika
Ekonomika

 


Līga Filipoviča

Profesionālais bakalaurs – Uzņēmumu un iestāžu vadītājs

liga.krutaine@inbox.lv
Menedžments
Saskarsme un viesmīlība tūrismā
Viesmīlības pamati

 


Anda Brikaine

Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē

Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība – vidējās izglītības skolotājs ekonomikā

anda.brikaine@gmail.com
Likumdošana un tiesības
Darba saimnieciskās tiesības

 


Ilona Varņecka


Vadības grāmatvedība
Finanses, kredīts
Nodokļi

 


Laima Špude

Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā

Profesionālais bakalaurs ekonomikā

laimaspude@inbox.lv
Finanses, kredīts
Finanšu grāmatvedība
Praktiskās mācības grāmatvedībā
Praktiskās mācības uzņēmumā
Revīzija un kontrole
Uzņēmuma darba organizācija

 


Kristīne Paškeviča

Augstākā izglītība – Vidusskolas informātikas skolotājs

Profesionālā augstākā izglītība – Uzņēmuma vadītājs

kristine.paskevica@inbox.lv
Statistika
Datorzinību tehnoloģijas
Ekonomiskie aprēķini
Profesionālās datorprogrammas

 


Ieva Pastore

Bakalaura grāds – Tūrisma iestāžu un uzņēmuma vadītājs

eve.pastore@gmail.com
Ēdināšanas servisa pamatprincipi

 


Inta Tomsone

Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā

Profesionālais maģistra grāds prečzinībā – 5 līmeņa profesionālā kvalifikācija

intux0505@inbox.lv
Praktiskās mācības saimnieciskajā dienestā
Saimnieciskais dienests
Sanitārija un higiēna

 


Teiksma Alksne

Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

ki@inbox.lv
Ēdienu gatavošanas pamati

 


Anna Pikta

Profesionālais maģistra grāds uzturzinātnē

Profesionālais bakalaurs uzņēmējdarbībā, restorānu un viesnīcu vadītājs

annapikta27@inbox.lv
Tūrisma pamati
Viesnīcu darba organizācija

 


Sanita Ziemele

Piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis – vizuāli plastiskās mākslas skolotājs

sanita.ziemele@inbox.lv
Praktiskās mācības reklāmas darba organizācijā uzņēmumā
Reklāmas darba organizācija un izmaksas
Reklāmas komunikācija
Telpu dizains
Telpu estētika un dizains
Viesmīlības pamati
Vizuālās reklāmas pamati


 


Solvita Pleinica

Izglītības zinātņu bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Izglītības un sporta darba speciālista, izglītības un sporta darba menedžera, aktīvā tūrisma menedžera kvalifikācija

solvita@bkventspils.lv
Kustību un runas kultūra
Reklāmas darba organizācija un izmaksas
Prezentācijas māksla

 

⇑ Uz augšu ⇑