Tehniskie

 


Alberts Kozlovs

Inženierzinātņu bakalaura grāds elektrozinātnē

alberts.kozlovs.pikc@gmail.com
Elektriķa darbu tehnoloģija
Elektrotehniķa darbu tehnoloģija
Elektroapgāde
Praktiskās mācības elektriķa darba tehnoloģijā
Elektrotehniskie materiāli
Elektriskie mērījumi
Praktiskās mācības elektromontāžā
Prakse

 


Aivars Zavaļņevs

Mašīnbūves speciālists – pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

aivarszavalnevs@inbox.lv
Ciparu vadības darbagaldi
Praktiskās mācības atslēdzniecībā
Virpotāju darbu spectehnoloģija
Praktiskās mācības virpošanā
Tehniskie mērījumi
Materiālmācība
Materiālmācība metālapstrādē
Rasējumu lasīšana

 


Andris Ozoliņš

Augstākā izglītība – radioinženieris

shrek72@inbox.lv
Elektroiekārtas un sistēmas ar elektronisko vadību
Praktiskās mācības elektriķa darba tehnoloģijā
Praktiskās mācības elektromontāžā
Elektriskie mērījumi
Elektrodrošība
Elektrotehnika un elektrodrošība
Automobiļu tehniskā apkope
Automobiļu diagnostika
Praktiskās mācības

 


Andis Dalderis

Profesionālā vidējā izglītība

dalderisandis@inbox.lv
Automobīļu uzbūve
Iekšdedzes motori
Praktiskās mācības auto remontā

 


Jānis Luksis

Sociālo zinātņu Bakalaura grāds vadībzinātnē
Vidusskolas fizikas skolotāja kvalifikācija

janisluksis@gmail.com
Elektrotehnika
Elektrosistēmu automātiskā projektēšana
Elektriskās mašīnas un elektriskā piedziņa
Elektrotehnisko shēmu lasīšana
Elektrotehnika, elektronika
Kvalitātes nodrošināšanas pamati
Rūpnieciskās elektronikas iekārtas un procesu vadīšana
Automātikas pamati
Automatizētā projektēšana
Programmējamie loģiskie kontrolieri
Praktiskā ķīmija
Tehniskā mehānika
Fizika

 


Māris Jansons

maris.jansons@pikc.lv
Automobiļu remonts
Iekšdedzes motori
Praktiskās mācības
Praktiskās mācības auto remontā

 


Ivars Silajānis

Mehatroniķis – pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

ivars.silajanis@gmail.com
Atslēdznieku darba tehnoloģija
Metālapstrādes tehnoloģiskie pamati
Metināšanas iekārtas
Metināšanas tehnoloģija metināšanā ar MAG iekārtām
Metināšanas tehnoloģija metināšanā ar MMA iekārtām
Praktiskās mācības metināšanā
Praktiskās mācības atslēdzniecībā

 


Egils Sproģis

Profesionālais bakalaurs – Mašīnzinības

egils.sprogis@inbox.lv
Rasēšana
Datorgrafika mašīnbūvē

 


Jānis Zālītis

zalitis.janis@inbox.lv
Elektropiedziņa
Fizika
Inženierkomunikāciju darbu tehnoloģija
Inženierkomunikāciju iekārtas un instrumenti
Praktiskās mācības inženierkomunikāciju darbu tehnoloģijā
Praktiskās mācības uzņēmumā
Ūdens un siltumapgāde

 


Māra Kalneja

Inženierzinātņu bakalaura grāds elektronikā

marajansone107@gmail.com
Nozares standartizācijas pamati
Globālās tīmekļa tehnoloģijas


⇑ Uz augšu ⇑