Vispārizglītojošie


 


Sandra Kalniņa


Dabaszinības
Ķīmija
Pirmā svešvaloda

 


Varvara Gashenko

Maģistra grāds filoloģijā – vācu, angļu valodas pasniedzēja un tulka kvalifikācija

varvara.varvara@inbox.lv
Angļu valoda
Vācu valoda
Trešā profesionālā svešvaloda


 


Žanna Blaževiča

Profesionālais maģistrs – Vidusskolas vācu valodas skolotājs

zannablazevica@inbox.lv
Vācu valoda

 


Ineta Celma

Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā
Filoloģijas bakalaura grāds – Latviešu valodas un literatūras skolotājs

ineta.celma@gmail.com
Latviešu valoda
Literatūra

 


Odarka Kukite

Maģistra grāds filoloģijā – Franču, angļu valodas pasniedzēja un tulka kvalifikācija

odarka.kukite@inbox.lv
Angļu valoda
Franču valoda
Atrodas dekrēta atvaļinājumā

 


Liene Valdmane

Profesionālais pedagoģijas zinātņu maģistrs

Augstākā izglītība – Izglītības darba vadītājs ar tiesībām mācīt vācu valodu

lienebaumane@inbox.lv
Vācu valoda

 


Māra Dāvida

Vēstures maģistrs

mara.davida@inbox.lv
Latvijas un pasaules vēsture

 


Māra Kalneja

Inženierzinātņu bakalaura grāds elektronikā

marajansone107@gmail.com
Informātika

 


Irina Gončarova

Augstākā pedagoģiskā izglītība – Sporta skolotāja kvalifikācija

irina.goncarova@inbox.lv
Sports

 


Raitis Silarājs

Profesionālais maģistrs – Fiziskās audzināšanas pasniedzējs

mara.silaraja@ventspils.gov.lv
Sports

 


Ilona Grīnvalde

Izglītības zinātņu bakalaura grāds pedagoģijā
Augstākā pedagoģiskā izglītība – Pamatskolas angļu valodas skolotājs

ilonazvans@inbox.lv
Angļu valoda

 


Kristīna Baltiņa

Augstākā pedagoģiskā izglītība – humanitāro zinātņu maģistrs vēsturē

magistra@inbox.lv
Latvijas un pasaules vēsture

 


Kristīne Paškevica

Augstākā izglītība – Vidusskolas informātikas skolotājs
Profesionālā augstākā izglītība – Uzņēmuma vadītājs

kristine.paskevica@inbox.lv
Informātika

 


Una Jēkabsone

Izglītības darba vadītājs – viena mācību priekšmeta skolotāja (matemātika) kvalifikācija

una.jekabsone@gmail.com
Matemātika

 


Māra Bērente

Profesionālais pedagoģijas zinātņu maģistrs
Augstākā izglītība matemātikas pedagoģijā

mara.sikais@inbox.lv
Matemātika

 


Simona Pastore

Augstākā izglītība – Vidusskolas matemātikas skolotājs
Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē

simonapastore@inbox.lv
Matemātika

 


Gunita Jansone

Akadēmiskais bakalaurs – Latviešu valodas un literatūras skolotājs

knips2@inbox.lv
Latviešu valoda un literatūra

 


Silvija Lukse

Dabaszinātņu maģistrs fizikā
Augstākā izglītība – Fizikas pasniedzējs

siivija@inbox.lv
Fizika

 


Irina Rituma

Profesionālais maģistrs – Angļu valodas skolotājs

irina???@inbox.lv
Angļu valoda

 


Rita Zingberga

Izglītības zinātņu maģistra akadēmiskais grāds pedagoģijā
5. profesionālais kvalifikācijas līmenis – Psiholoģijas skolotāja kvalifikācija

ritazing@inbox.lv
Psiholoģija
Saskarsme
Saskarsmes psiholoģija

 


Anda Brikaine

Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē

Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība – Vidusskolas ekonomikas skolotājs

anda.brikaine@gmail.com
Ekonomika

 


Evija Rubīne

Dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs

evija.ciemite@gmail.com
Informātika

Atrodas dekrēta atvaļinājumā

 


Daina Roze

Filologs – krievu valodas un literatūras specialitātē

gfhfhgf@inbox.lv
Krievu valoda

 


Ivita Zaķe

Profesionālā augstākā izglītība – Sporta skolotājs, basketbola vecākā trenera kvalifikācija

ivitalurope@inbox.lv
Sports

⇑ Uz augšu ⇑