Skolas vēsture

Labor omnia vincit! Neatlaidīgs darbs pārvar visu – šie romiešu rakstnieka Vergilija vārdi ir Ventspils Profesionālā vidusskolas devīze. Tā ierakstīta skolas vēsturiskās ēkas fasādē un 1938.gadā pašu audzēkņu izšūtajā skolas karogā. Šie vārdi apliecina ne tikai laba profesionāļa iespējas, bet arī to, ka neatlaidīgi pūliņi un centība neizpaliek bez sasniegumiem un atzinības. Šāds ir skolas filozofiskais pamats, kas, gadiem ejot, nodrošinājis skolas attīstību. 2006. gada rudenī skola atzīmēja savu 100. dzimšanas dienu, ir tradīcijām bagāta un savā pastāvēšanas laikā tieši šeit savu nākamās dzīves pamatu ieguvuši vairāki tūkstoši skolas absolventu.

Skola savu darbību uzsāka 1906. gadā kā Tirdzniecības skola – skolas inspektora Jāņa Turauska vadībā. Tai bijusi svarīga loma Ventspils pilsētas straujajā ekonomiskajā un kultūras augšupejā – pirms I Pasaules kara. 1924. gadā Tirdzniecības skola pārtop par Ventspils Valsts arodu skolu, bet vēlāk – 1928. gadā par Ventspils arodu skolu un komercskolu.

II Pasaules kara laikā skola turpina savu darbību, taču drīz vien tās telpās iekārto kara hospitāli. Skola pārceļas uz privātmāju Saules ielā, kuras telpās tā darbojas līdz kapitulācijai. 1938. gadā tiek iesvētīts skolas karogs, ko izšuva skolas audzēkņi. Karogs skolai tika atdots 1990. gadā, pateicoties bijušajam ventspilniekam Jānim Berķim.

Pēc kara skolai vairākkārt mainīts nosaukums:

  • 1947. gadā skola kļūst par 2. speciālo skolu;
  • 1954. gadā – Ventspils 2. speciālo arodskolu;
  • 1955. gadā – Profesionāli tehniskā skola Nr. 20;
  • 1975.gadā – Ventspils pilsētas profesionāli tehniskā vidusskola Nr. 20;
  • 1987.gadā – Profesionāli tehniskā vidusskola Nr. 20;
  • No 1996.gada 14.februāra – Ventspils 20. arodvidusskola;
  • No 2008. gada 1. jūlija – Ventspils Profesionālā vidusskola.
  • No 2011.gada 1.septembra Ziemeļkurzemes Profesionālās izglītības kompetences centrs “Ventspils Profesionālā vidusskola”
  • No 2012. gada – Ventspils Tehnikums

Vairāk par skolas vēsturi