Pavārs Specializācija “Kuģu pavārs”

Pavārs Specializācija “Kuģu pavārs”

Programma: Ēdināšanas pakalpojumi
Iegūstamā kvalifikācija: vidējā izglītība un Kuģu pavārs – 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis
Mācību ilgums: 4 gadi

Vairāk par programmu
Programmas akreditācijas Nr.
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Mācību laikā jāapgūst: Vispārizglītojošie mācību priekšmeti
Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Kuģa uzbūve
 • Drošība uz kuģa (Soloss)
 • Miltu izstrādājumu gatavošana
 • Ēdienu gatavošanas tehnoloģija
 • Tehnoloģiskās dokumentācijas izstrāde
 • Uzņēmējdarbības pamati
 • Dokumentu pārvaldība
 • Profesionālās datorprogrammas
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Viesu apkalpošanas organizācija
 • Pārtikas produktu prečzinība
 • Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija
 • Ēdienu noformēšanas pamati
 • Ēdināšanas uzņēmuma iekārtas
 • Kalkulācija un uzskaite
 • Sanitārija un higiēna
 • Darba un saimnieciskās tiesības
 • Profesionālās svešvalodas

Mācību laikā nodrošinātas praktiskās nodarbības darbnīcās, prakse un kvalifikācijas prakse.

Prakses vietas: Dažādos Latvijas ēdināšanas uzņēmumos, uz dažādām pasažieru prāmju līnijām u.c.
Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: Pamatizglītība
Iesniedzamie dokumenti:
 • Apliecība par pamatizglītību
 • Sekmju izraksts
 • Iesniedzot dokumentus, uzrādīt pasi
 • 4 fotokartītes 3×4 cm
 • Medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 027/u)
 • Citu valstu pilsoņiem pastāvīgās uzturēšanās atļauja
Uzņemšanas kritēriji
 • Ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu
 • Pārrunas
 • Iegūtās prasmes pēc programmas apguves:
  • Plānot savu darbu un visu saistīto resursu racionālu izmantošanu
  • Pārbaudīt tehnoloģisko iekārtu, aprīkojuma, inventāra gatavību darbam
  • Uzturēt darba vietu un darba vidi atbilstoši sanitārajām prasībām
  • Kontrolēt tehnoloģisko karšu prasību un tehnoloģisko procesu ievērošanu ražošanas plūsmā
  • Īstenot izejvielu un produktu izsekojamības prasības
  • Pieņemt izejvielas un produktus no noliktavas un piegādātājiem
  • Izvērtēt saņemto izejvielu un produktu atbilstību pavaddokumentiem un normatīvajiem aktiem
  • Ievērot izejvielu un produktu uzglabāšanas režīmus un prasības
  • Sagatavot izejvielas un produktus ražošanas procesam
  • Veikt sagatavoto izejvielu un produktu pieņemšanu un ievietošanu noliktavās
  • Veikt izejvielu un produktu pirmapstrādi
  • Kontrolēt izejvielu un produktu apriti ražošanas procesā
  • Veidot tehnoloģiskās kartes ēdieniem un dzērieniem
  • Veidot kalkulācijas kartes ēdieniem un dzērieniem
  • Veidot ēdienkartes
  • Nodrošināt tehnoloģiskās dokumentācijas pielietošanu ražošanas procesā
  • Aizpildīt ražošanas procesa uzskaites un atskaites dokumentāciju
  • Veikt inventarizāciju
  • Gatavot starpproduktus
  • Gatavot ēdienus un dzērienus
  • Uzraudzīt ēdienu kvalitātes izmaiņas gatavošanas laikā
  • Gatavot veselīgu uzturu
  • Attīstīt Latvijas produktu gatavošanas tradīcijas
  • Noformēt ēdienus
  • Sagatavot ēdienus pasniegšanai
  • Piemērot atbilstošu uzglabāšanas veidi dažādi sagatavotiem produktiem
  • Nodrošināt produktu grupu saderību un produkta uzglabāšanas principus un derīguma termiņus uzglabāšanas procesā
  • Nodrošināt produktu, izejvielu, starpproduktu un gatavo ēdienu racionālu apriti uzņēmumā
  • Noteikt galda klājumam atbilstošus galda traukus, piederumus, galda veļu
  • Organizēt galdu klāšanu atbilstoši apkalpošanas veidam
  • Pieņemt pasūtījumu, uzklausot viesu vajadzības un vēlmes
  • Koordinēt pasūtījumu izpildi
  • Sadarboties ar kolēģiem darbu plānošanā un izpildē dažādos termiņos
  • Sazināties valsts valodā
  • Pielietot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas dažādu profesionālo dokumentu sagatavošanā
  • Ievērot darba tiesību, darba aizsardzības un vides aizsardzības prasības
  • Ievērot ugunsdrošības, civilās aizsardzības un elektrodrošības noteikumus
  • Organizēt darba vietu atbilstoši darba drošības prasībām
  • Nelaimes gadījumā rīkoties atbilstoši situācijai un sniegt pirmo palīdzību cietušajiem
  • Iesaistīties uzņēmuma darbības attīstībā
  • Pilnveidot profesionālai darbībai nepieciešamās zināšanas
  • Lietot profesionālo terminoloģiju vismaz divās svešvalodās
  Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis var:
  • Strādāt viesmīlības nozares uzņēmumos, kas nodarbojas ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu
  • Vadīt ēdināšanas uzņēmuma ražošanas un apkalpošanas procesus
  • Turpināt izglītoties augstākās izglītības iestādēs
  • Paaugstināt profesionālo kvalifikāciju uzņēmumos, kursos un semināros

   

   

  1. Laura
   01.03.2015 at 10:13

   Labdien, kādai jābūt vidējai atzīmei beidzot skolu , lai tiktu Ēdināšanas pakalpojumos uz pasažieru kuģa?

   • 03.03.2015 at 14:10

    Labdien!

    Vidējam vērtējumam jābūt vismaz 6 balles.

    Ar cieņu, skolas administrācija

  2. Andrejs
   23.05.2015 at 19:02

   Kuros datumos būs pārrunas?

  3. Jānis
   25.06.2015 at 14:01

   Labdien!
   Ja ir vidējā izglītība, tad var pieteikties par kuģa pavāru, un cik ilgi jāmācās?

   • 26.06.2015 at 09:13

    Labdien!

    Šajā profesijā uzņem ar pamatizglītības dokumentiem (var mācīties arī, ja ir vidējā izglītība, bet jāiesniedz pamatizglītības dokumenti). Jāmācās 1 gadu.

    Ar cieņu, skolas administrācija

  4. Lauma
   05.09.2015 at 12:05

   Sveiki. Ja esmu beigusi 10 klases man būtu jāmās 4 gadi jūsu tehnikumā, piemēram par ēdināšanas pakalpojumu programmā?

   • 05.09.2015 at 12:41

    Labdien!

    Jā, 4 gadi profesijā Ēdināšanas pakalpojumu speciālists ar vidējo izglītību. Bet var mācīties arī ESF grupa – 1 gadu par Kuģa pavāru, bet tas būs bez vidējās izglītības.

  5. Rainers
   02.06.2016 at 21:32

   Labdien!
   Vai ir iespēja mācīties par ”Ēdināšanas pakalpojumu speciālists uz pasažieru kuģiem”, ja vidējā atzīme ir 5,5 balles, un nav neviena nesekmīgā vērtējuma?

  6. Viktors
   12.06.2016 at 19:56

   Labdien!
   Vai tikai 13. jūnijā var pieteikties ?

  7. Ilze
   13.06.2017 at 11:22

   Labdien! Vai ir iespėja mācīties par Ēdināšanas speciālistu uz pasažieru kugiem, ja vidējā atzīme ir 5,25, bet eksāmeni ir nokārtoti labi?

  8. Ivanda
   01.07.2017 at 13:28

   Ja ir viena nesekmīga atzīme, nenoliku matemātikas eksāmenu, tad neskatoties uz to, var iestāties?

   • 03.07.2017 at 12:26

    Labdien!

    Var iestāties, tikai jārēķinās, ka uz šo profesiju ir daudz gribētāju un tas nozīmē, ka būs konkurss, kurā ņems vērā attestāta vidējo vērtējumu.

  9. Anete
   23.01.2018 at 20:16

   Labdien, ja izmācas par ēdināšanas pakalpojumu speciālistu uz pasažieru kuģiem pēc tam var tikt strādāt tikai uz kuģi vai arī, piemēram, restorānā?

  10. Arturs
   19.06.2018 at 19:59

   Kādas svešvalodas ir vajadzīgas, un vai var iestāties ar sliktām krievu valodas zināšanām?

   • 20.06.2018 at 12:04

    Labdien!

    Mācības mūsu skolā notiek valsts valodā (latviešu valoda). No svešvalodām, kā primārā – ir angļu valoda. Otra svešvaloda pēc izvēles – krievu vai vācu.

  11. Deniss
   30.09.2018 at 19:55

   Vai ir iespēja iestāties jūsu tehnikumā, ja mācību gads jau ir sācies?

  12. Ieva
   20.06.2019 at 10:17

   Vai der uzrādīt ID karti ? Un vai var dokumnetus iesniegt vairākās skolās.

  13. Ludmila
   10.09.2019 at 13:00

   Labdien!
   Vai jūsu skolā var mācīties uz kuģa pavāru neklātienē ar iepriekš iegūto izglītību – Ēdienu gatavošanas tehnoloģiju specialists ar vidējo izglītību un Zeļļa amata diplpmu?
   Iepriekš pateicos

  14. Aurika
   23.09.2019 at 16:06

   Vai var mācīties jau ar iepriekš iegūtu Ēdināšanas pakalpojumu speciālista diplomu?

  Komentēt pie Viktors Atcelt atbildi

  *

  *

  Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligāti aizpildāmie lauki ir atzīmēti.*