Restorānu pavārs

Restorānu pavārs

Programma: Ēdināšanas pakalpojumi
Iegūstamā kvalifikācija: vidējā izglītība un Restorānu pavārs – 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis
Mācību ilgums: 4 gadi

Vairāk par programmu
Programmas akreditācijas Nr.
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Mācību laikā jāapgūst: Vispārizglītojošie mācību priekšmeti
Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Ēdienu gatavošanas tehnoloģija
 • Tehnoloģiskās dokumentācijas izstrāde
 • Uzņēmējdarbības pamati
 • Dokumentu pārvaldība
 • Profesionālās datorprogrammas
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Viesu apkalpošanas organizācija
 • Pārtikas produktu prečzinība
 • Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija
 • Ēdienu noformēšanas pamati
 • Ēdināšanas uzņēmuma iekārtas
 • Kalkulācija un uzskaite
 • Sanitārija un higiēna
 • Darba un saimnieciskās tiesības
 • Profesionālās svešvalodas

Mācību laikā nodrošinātas praktiskās nodarbības darbnīcās, prakse un kvalifikācijas prakse.

Prakses vietas: Dažādos Latvijas ēdināšanas uzņēmumos
Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: Pamatizglītība
Iesniedzamie dokumenti:
 • Apliecība par pamatizglītību
 • Sekmju izraksts
 • Iesniedzot dokumentus, uzrādīt pasi
 • 4 fotokartītes 3×4 cm
 • Medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 027/u)
 • Citu valstu pilsoņiem pastāvīgās uzturēšanās atļauja
Uzņemšanas kritēriji
 • Ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu
 • Pārrunas
 • Iegūtās prasmes pēc programmas apguves:
  • Plānot savu darbu un visu saistīto resursu racionālu izmantošanu
  • Pārbaudīt tehnoloģisko iekārtu, aprīkojuma, inventāra gatavību darbam
  • Uzturēt darba vietu un darba vidi atbilstoši sanitārajām prasībām
  • Kontrolēt tehnoloģisko karšu prasību un tehnoloģisko procesu ievērošanu ražošanas plūsmā
  • Īstenot izejvielu un produktu izsekojamības prasības
  • Pieņemt izejvielas un produktus no noliktavas un piegādātājiem
  • Izvērtēt saņemto izejvielu un produktu atbilstību pavaddokumentiem un normatīvajiem aktiem
  • Ievērot izejvielu un produktu uzglabāšanas režīmus un prasības
  • Sagatavot izejvielas un produktus ražošanas procesam
  • Veikt sagatavoto izejvielu un produktu pieņemšanu un ievietošanu noliktavās
  • Veikt izejvielu un produktu pirmapstrādi
  • Kontrolēt izejvielu un produktu apriti ražošanas procesā
  • Veidot tehnoloģiskās kartes ēdieniem un dzērieniem
  • Veidot kalkulācijas kartes ēdieniem un dzērieniem
  • Veidot ēdienkartes
  • Nodrošināt tehnoloģiskās dokumentācijas pielietošanu ražošanas procesā
  • Aizpildīt ražošanas procesa uzskaites un atskaites dokumentāciju
  • Veikt inventarizāciju
  • Gatavot starpproduktus
  • Gatavot ēdienus un dzērienus
  • Uzraudzīt ēdienu kvalitātes izmaiņas gatavošanas laikā
  • Gatavot veselīgu uzturu
  • Attīstīt Latvijas produktu gatavošanas tradīcijas
  • Noformēt ēdienus
  • Sagatavot ēdienus pasniegšanai
  • Piemērot atbilstošu uzglabāšanas veidi dažādi sagatavotiem produktiem
  • Nodrošināt produktu grupu saderību un produkta uzglabāšanas principus un derīguma termiņus uzglabāšanas procesā
  • Nodrošināt produktu, izejvielu, starpproduktu un gatavo ēdienu racionālu apriti uzņēmumā
  • Noteikt galda klājumam atbilstošus galda traukus, piederumus, galda veļu
  • Organizēt galdu klāšanu atbilstoši apkalpošanas veidam
  • Pieņemt pasūtījumu, uzklausot viesu vajadzības un vēlmes
  • Koordinēt pasūtījumu izpildi
  • Sadarboties ar kolēģiem darbu plānošanā un izpildē dažādos termiņos
  • Sazināties valsts valodā
  • Pielietot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas dažādu profesionālo dokumentu sagatavošanā
  • Ievērot darba tiesību, darba aizsardzības un vides aizsardzības prasības
  • Ievērot ugunsdrošības, civilās aizsardzības un elektrodrošības noteikumus
  • Organizēt darba vietu atbilstoši darba drošības prasībām
  • Nelaimes gadījumā rīkoties atbilstoši situācijai un sniegt pirmo palīdzību cietušajiem
  • Iesaistīties uzņēmuma darbības attīstībā
  • Pilnveidot profesionālai darbībai nepieciešamās zināšanas
  • Lietot profesionālo terminoloģiju vismaz divās svešvalodās
  Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis var:
  • Strādāt viesmīlības nozares uzņēmumos, kas nodarbojas ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu
  • Vadīt ēdināšanas uzņēmuma ražošanas un apkalpošanas procesus
  • Turpināt izglītoties augstākās izglītības iestādēs
  • Paaugstināt profesionālo kvalifikāciju uzņēmumos, kursos un semināros

   

   

  1. Santa
   10.08.2013 at 12:04

   Sveiki,vai vēl var pieteikties uz šo mācību programmu

   • 10.08.2013 at 12:32

    Labdien!

    Ir iespējams pieteikties, jo tiek uzņemtas 2 šādas mācību grupas.

    Ar cieņu, admin. K. Paškēviča

  2. Inese
   10.10.2013 at 16:07

   Cik liela ir stipendija tiem, kuri mācās vismaz uz 7?

   • 11.10.2013 at 11:53

    Labdien!

    Tas atkarīgs no katra mēneša stipendijas fonda.

    Ar cieņu, skolas administrācija

  3. Edīte
   23.04.2014 at 20:30

   Līdz kuram datumam varēs pieteikties mācību programmai?

   • 24.04.2014 at 15:38

    Labdien!

    Mācību programmai varēs pieteikties līdz vasaras beigām.

    Ar cieņu, skolas administrācija

  4. Emīls
   14.05.2014 at 17:31

   Sveiki!

   Kā var pieteikties šajā mācību programmā? Un vai izmācoties šos 4 gadus – es varēšu tikt augstskolā?

   • 19.05.2014 at 09:14

    Labdien!

    Uzņemšana sāksies 17. jūnijā. Protams, pēc skolas absolvēšanas ir iespējams studēt augstskolā.

    Ar cieņu, skolas administrācija

  5. Emīls
   21.05.2014 at 14:32

   Kādām ir jābūt vidējām atzīmēm, lai es tiktu šajā mācību iestādē?

  6. Elīna
   23.05.2014 at 12:57

   Labdien.
   Vai par mācībām šajā iestādē ir jāmaksā?

  7. Selva
   23.05.2014 at 20:56

   Labvakar.

   Gribētu zināt vai iestājoties ir jākārto kādi iestājeksāmeni vai kas cits?

   • 04.06.2014 at 08:31

    Labdien!

    Iestājeksāmeni nav jākārto – taču audzēkņi tiek uzņemti konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības vērtējumus.

    Ar cieņu, skolas administrācija

  8. Edīte
   25.06.2014 at 22:43

   Sveiki,
   Kā var noskaidrot vai ir uzņemts?

   • 26.06.2014 at 12:10

    Labdien!
    Uzņemšanas rezultāti būs zināmi 17. jūlijā.

    Ar cieņu, skolas administrācija

  9. Jānis
   11.08.2014 at 09:59

   Labdien! vai šogad uz šo kursu ir pieteikušies daudz? vai man ir iespēja tik, ja mans vid. vērtējums ir 5,6 balles?

   • 11.08.2014 at 10:40

    Labdien!

    Ir iespējams vēl pieteikties uz šo kursu ar šādu vidējo vērtējumu.

    Ar cieņu, skolas administrācija

  10. Salvis
   22.05.2015 at 15:57

   Labdien!

   Ja man ir vidējā izglītība – es varu pieteikties šai profesijai?

   • 24.05.2015 at 18:14

    Labdien!

    Jā, protams, ir iespējams pieteikties. Tikai jāņem vērā, ka jāmācās būs 4 gadi – apmeklējot tikai profesionālos mācību priekšmetus.

    Ar cieņu, skolas administrācija

  11. madara
   15.06.2015 at 20:37

   Labdien.
   Ir rakstīts, ka iestājoties jāuzrāda sekmju izraksts. Ko es varu darīt, jo man beidzot iepriekšējo skolu tādu neiedeva. Man ir tikai apliecība par skolas beigšanu. Paldies.

   • 16.06.2015 at 16:23

    Labdien!

    Jādodas uz šo skolu, un jāpalūdz sagatavot šādu sekmju izrakstu. Šis dokuments ir obligāts, jo, lai iestātos mūsu skolā – ir jāpiedalās sekmju izraksta vērtējumu konkursā.

    Ar cieņu, skolas administrācija

  12. 23.08.2015 at 19:32

   Kādu vajag pirkt apģerbu priekš virtuves vai tur iedos speciālo apģerbu?

  13. Amanda
   16.10.2015 at 18:56

   Labdien!
   Vai ir iespējams pieteikties šai profesijai, ja vidusskolā es nomācījos 2 mēnešus, un izlēmu tagad mācīties Ventspils Tehnikumā?

  14. 16.12.2015 at 12:21

   Labdien ! Vai ir vēl iespējams pieteikties šai profesijai?

  15. Līga
   14.06.2016 at 19:45

   Sveiki. Vai ir iespēja pāriet no Liepājas tehnikuma un Ventspils tehnikumu? Ja Liepājas tehnikumā mācās par Ēdināšanas pakalpojumu speciālu – tā pati programma, kas Ventspilī.

  16. Līga
   10.08.2016 at 23:50

   Sveiki.
   Līdz kuram datumam ir iespēja iesniegt dokumentus Ventspils tehnikumā, ja pāriets no Liepājas tehnikuma. Programma viena un tā pati.
   Paldies!

  17. Armands
   18.08.2016 at 17:36

   Sveiki.

   Piesakoties šai programmai, ir jāņem līdzi speciāls darba apģērbs šai profesijai?

  18. Līga
   25.07.2017 at 12:14

   Labdien!
   Vai ir iespējams pieteikties uz 2 semestri,ja pirmo nemācijos dēļ ģimenes apstākļiem?

  19. Kristaps
   03.07.2018 at 18:25

   Labvakar!
   Vai vēl ir iespējams pieteikties uz šo profesiju?

  20. Elizabete
   09.10.2018 at 15:22

   Labdien! Ir iespējams vēl pieteikties šajā profesijā?

  21. Monika
   05.11.2018 at 11:19

   Labdien. Līdz kuram datuman var vispār pieteikties šajā profesijā?

  22. Mazina
   05.11.2018 at 18:19

   Vai ir iespēja iestāties Ventspils tehnikumā, ja neesi tur mācījies 1 semestrī?

  23. Vanesa
   20.03.2019 at 22:47

   Vai šogad būs vēl atvērto durvju dienas?

  24. Alise
   28.05.2019 at 16:22

   Sveiki, vēlējos pajautāt, vai man ir iespēja pieteikties, ja mana vidējā atzīme ir 5,18, bet ir viens nesekmīgs priekšmets (matemātika)?

  25. Juris
   22.07.2019 at 20:37

   Sveiki
   Vai varu pieteikties šim kursam, ja mana vidējā atzīme ir 4.77 balles?
   Un matemātikas eksāmenā man bija nepietiekams vērtējums.

  Komentēt pie Anastasija Atcelt atbildi

  *

  *

  Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligāti aizpildāmie lauki ir atzīmēti.*