Restorānu pavārs

Restorānu pavārs

Programma: Ēdināšanas pakalpojumi
Iegūstamā kvalifikācija: vidējā izglītība un Restorānu pavārs – 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis
Mācību ilgums: 4 gadi

Vairāk par programmu
Programmas akreditācijas Nr.
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Mācību laikā jāapgūst: Vispārizglītojošie mācību priekšmeti
Profesionālie mācību priekšmeti:

  • Ēdienu gatavošanas tehnoloģija
  • Tehnoloģiskās dokumentācijas izstrāde
  • Uzņēmējdarbības pamati
  • Dokumentu pārvaldība
  • Profesionālās datorprogrammas
  • Sabiedrības un cilvēka drošība
  • Viesu apkalpošanas organizācija
  • Pārtikas produktu prečzinība
  • Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija
  • Ēdienu noformēšanas pamati
  • Ēdināšanas uzņēmuma iekārtas
  • Kalkulācija un uzskaite
  • Sanitārija un higiēna
  • Darba un saimnieciskās tiesības
  • Profesionālās svešvalodas

Mācību laikā nodrošinātas praktiskās nodarbības darbnīcās, prakse un kvalifikācijas prakse.

Prakses vietas: Dažādos Latvijas ēdināšanas uzņēmumos
Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: Pamatizglītība
Iesniedzamie dokumenti:
  • Apliecība par pamatizglītību
  • Sekmju izraksts
  • Iesniedzot dokumentus, uzrādīt pasi
  • 4 fotokartītes 3×4 cm
  • Medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 027/u)
  • Citu valstu pilsoņiem pastāvīgās uzturēšanās atļauja
Uzņemšanas kritēriji
  • Ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu
  • Pārrunas
  • Iegūtās prasmes pēc programmas apguves:
    • Plānot savu darbu un visu saistīto resursu racionālu izmantošanu
    • Pārbaudīt tehnoloģisko iekārtu, aprīkojuma, inventāra gatavību darbam
    • Uzturēt darba vietu un darba vidi atbilstoši sanitārajām prasībām
    • Kontrolēt tehnoloģisko karšu prasību un tehnoloģisko procesu ievērošanu ražošanas plūsmā
    • Īstenot izejvielu un produktu izsekojamības prasības
    • Pieņemt izejvielas un produktus no noliktavas un piegādātājiem
    • Izvērtēt saņemto izejvielu un produktu atbilstību pavaddokumentiem un normatīvajiem aktiem
    • Ievērot izejvielu un produktu uzglabāšanas režīmus un prasības
    • Sagatavot izejvielas un produktus ražošanas procesam
    • Veikt sagatavoto izejvielu un produktu pieņemšanu un ievietošanu noliktavās
    • Veikt izejvielu un produktu pirmapstrādi
    • Kontrolēt izejvielu un produktu apriti ražošanas procesā
    • Veidot tehnoloģiskās kartes ēdieniem un dzērieniem
    • Veidot kalkulācijas kartes ēdieniem un dzērieniem
    • Veidot ēdienkartes
    • Nodrošināt tehnoloģiskās dokumentācijas pielietošanu ražošanas procesā
    • Aizpildīt ražošanas procesa uzskaites un atskaites dokumentāciju
    • Veikt inventarizāciju
    • Gatavot starpproduktus
    • Gatavot ēdienus un dzērienus
    • Uzraudzīt ēdienu kvalitātes izmaiņas gatavošanas laikā
    • Gatavot veselīgu uzturu
    • Attīstīt Latvijas produktu gatavošanas tradīcijas
    • Noformēt ēdienus
    • Sagatavot ēdienus pasniegšanai
    • Piemērot atbilstošu uzglabāšanas veidi dažādi sagatavotiem produktiem
    • Nodrošināt produktu grupu saderību un produkta uzglabāšanas principus un derīguma termiņus uzglabāšanas procesā
    • Nodrošināt produktu, izejvielu, starpproduktu un gatavo ēdienu racionālu apriti uzņēmumā
    • Noteikt galda klājumam atbilstošus galda traukus, piederumus, galda veļu
    • Organizēt galdu klāšanu atbilstoši apkalpošanas veidam
    • Pieņemt pasūtījumu, uzklausot viesu vajadzības un vēlmes
    • Koordinēt pasūtījumu izpildi
    • Sadarboties ar kolēģiem darbu plānošanā un izpildē dažādos termiņos
    • Sazināties valsts valodā
    • Pielietot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas dažādu profesionālo dokumentu sagatavošanā
    • Ievērot darba tiesību, darba aizsardzības un vides aizsardzības prasības
    • Ievērot ugunsdrošības, civilās aizsardzības un elektrodrošības noteikumus
    • Organizēt darba vietu atbilstoši darba drošības prasībām
    • Nelaimes gadījumā rīkoties atbilstoši situācijai un sniegt pirmo palīdzību cietušajiem
    • Iesaistīties uzņēmuma darbības attīstībā
    • Pilnveidot profesionālai darbībai nepieciešamās zināšanas
    • Lietot profesionālo terminoloģiju vismaz divās svešvalodās
    Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis var:
    • Strādāt viesmīlības nozares uzņēmumos, kas nodarbojas ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu
    • Vadīt ēdināšanas uzņēmuma ražošanas un apkalpošanas procesus
    • Turpināt izglītoties augstākās izglītības iestādēs
    • Paaugstināt profesionālo kvalifikāciju uzņēmumos, kursos un semināros

     

     

    1. Santa
      10.08.2013 at 12:04

      Sveiki,vai vēl var pieteikties uz šo mācību programmu

      • 10.08.2013 at 12:32

        Labdien!

        Ir iespējams pieteikties, jo tiek uzņemtas 2 šādas mācību grupas.

        Ar cieņu, admin. K. Paškēviča

    2. Inese
      10.10.2013 at 16:07

      Cik liela ir stipendija tiem, kuri mācās vismaz uz 7?

      • 11.10.2013 at 11:53

        Labdien!

        Tas atkarīgs no katra mēneša stipendijas fonda.

        Ar cieņu, skolas administrācija

    3. Edīte
      23.04.2014 at 20:30

      Līdz kuram datumam varēs pieteikties mācību programmai?

      • 24.04.2014 at 15:38

        Labdien!

        Mācību programmai varēs pieteikties līdz vasaras beigām.

        Ar cieņu, skolas administrācija

    4. Emīls
      14.05.2014 at 17:31

      Sveiki!

      Kā var pieteikties šajā mācību programmā? Un vai izmācoties šos 4 gadus – es varēšu tikt augstskolā?

      • 19.05.2014 at 09:14

        Labdien!

        Uzņemšana sāksies 17. jūnijā. Protams, pēc skolas absolvēšanas ir iespējams studēt augstskolā.

        Ar cieņu, skolas administrācija

    5. Emīls
      21.05.2014 at 14:32

      Kādām ir jābūt vidējām atzīmēm, lai es tiktu šajā mācību iestādē?

    6. Elīna
      23.05.2014 at 12:57

      Labdien.
      Vai par mācībām šajā iestādē ir jāmaksā?

    7. Selva
      23.05.2014 at 20:56

      Labvakar.

      Gribētu zināt vai iestājoties ir jākārto kādi iestājeksāmeni vai kas cits?

      • 04.06.2014 at 08:31

        Labdien!

        Iestājeksāmeni nav jākārto – taču audzēkņi tiek uzņemti konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības vērtējumus.

        Ar cieņu, skolas administrācija

    8. Edīte
      25.06.2014 at 22:43

      Sveiki,
      Kā var noskaidrot vai ir uzņemts?

      • 26.06.2014 at 12:10

        Labdien!
        Uzņemšanas rezultāti būs zināmi 17. jūlijā.

        Ar cieņu, skolas administrācija

    9. Jānis
      11.08.2014 at 09:59

      Labdien! vai šogad uz šo kursu ir pieteikušies daudz? vai man ir iespēja tik, ja mans vid. vērtējums ir 5,6 balles?

      • 11.08.2014 at 10:40

        Labdien!

        Ir iespējams vēl pieteikties uz šo kursu ar šādu vidējo vērtējumu.

        Ar cieņu, skolas administrācija

    10. Salvis
      22.05.2015 at 15:57

      Labdien!

      Ja man ir vidējā izglītība – es varu pieteikties šai profesijai?

      • 24.05.2015 at 18:14

        Labdien!

        Jā, protams, ir iespējams pieteikties. Tikai jāņem vērā, ka jāmācās būs 4 gadi – apmeklējot tikai profesionālos mācību priekšmetus.

        Ar cieņu, skolas administrācija

    11. madara
      15.06.2015 at 20:37

      Labdien.
      Ir rakstīts, ka iestājoties jāuzrāda sekmju izraksts. Ko es varu darīt, jo man beidzot iepriekšējo skolu tādu neiedeva. Man ir tikai apliecība par skolas beigšanu. Paldies.

      • 16.06.2015 at 16:23

        Labdien!

        Jādodas uz šo skolu, un jāpalūdz sagatavot šādu sekmju izrakstu. Šis dokuments ir obligāts, jo, lai iestātos mūsu skolā – ir jāpiedalās sekmju izraksta vērtējumu konkursā.

        Ar cieņu, skolas administrācija

    12. 23.08.2015 at 19:32

      Kādu vajag pirkt apģerbu priekš virtuves vai tur iedos speciālo apģerbu?

    13. Amanda
      16.10.2015 at 18:56

      Labdien!
      Vai ir iespējams pieteikties šai profesijai, ja vidusskolā es nomācījos 2 mēnešus, un izlēmu tagad mācīties Ventspils Tehnikumā?

    14. 16.12.2015 at 12:21

      Labdien ! Vai ir vēl iespējams pieteikties šai profesijai?

    15. Līga
      14.06.2016 at 19:45

      Sveiki. Vai ir iespēja pāriet no Liepājas tehnikuma un Ventspils tehnikumu? Ja Liepājas tehnikumā mācās par Ēdināšanas pakalpojumu speciālu – tā pati programma, kas Ventspilī.

    16. Līga
      10.08.2016 at 23:50

      Sveiki.
      Līdz kuram datumam ir iespēja iesniegt dokumentus Ventspils tehnikumā, ja pāriets no Liepājas tehnikuma. Programma viena un tā pati.
      Paldies!

    17. Armands
      18.08.2016 at 17:36

      Sveiki.

      Piesakoties šai programmai, ir jāņem līdzi speciāls darba apģērbs šai profesijai?

    18. Līga
      25.07.2017 at 12:14

      Labdien!
      Vai ir iespējams pieteikties uz 2 semestri,ja pirmo nemācijos dēļ ģimenes apstākļiem?

    19. Kristaps
      03.07.2018 at 18:25

      Labvakar!
      Vai vēl ir iespējams pieteikties uz šo profesiju?

    20. Elizabete
      09.10.2018 at 15:22

      Labdien! Ir iespējams vēl pieteikties šajā profesijā?

    21. Monika
      05.11.2018 at 11:19

      Labdien. Līdz kuram datuman var vispār pieteikties šajā profesijā?

    22. Mazina
      05.11.2018 at 18:19

      Vai ir iespēja iestāties Ventspils tehnikumā, ja neesi tur mācījies 1 semestrī?

    23. Vanesa
      20.03.2019 at 22:47

      Vai šogad būs vēl atvērto durvju dienas?

    Komentēt pie kristine.paskevica Atcelt atbildi

    *

    *

    Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligāti aizpildāmie lauki ir atzīmēti.*