Tūrisma pakalpojumu konsultants

Tūrisma pakalpojumu konsultants

Programma: Tūrisma pakalpojumi
Iegūstamā kvalifikācija: vidējā izglītība un tūrisma pakalpojumu konsultants – 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis
Mācību ilgums: 4 gadi

Vairāk par programmu
Programmas akreditācijas Nr.
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Mācību laikā jāapgūst: Vispārizglītojošie mācību priekšmeti.
Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Ekofilozofijas un ilgtspējīgas attīstības pamati
 • Vides aizsardzības prasības
 • Ekotehnoloģiju būtība un realizācijas pamati
 • Darba, sociālās, tūrisma un cita veida tiesības, garantijas, likumdošana
 • Darba drošības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasības
 • Tūrisma un ekotūrisma pamati
 • Pasaules tūrisma un ekotūrisma ģeogrāfija
 • Latvijas tūrisma un ekotūrisma ģeogrāfija
 • Tūrisma un ekotūrisma biznesa pamati
 • Dzīvās dabas (augi, dzīvnieki, ainavas) ekotūrisma objekti
 • Kultūrvide, folklora, kultūrvēsturiskie un mitoloģiskie ekotūrisma objekti
 • Ģeoloģiskie un vēsturiskie ekotūrisma objekti
 • Biroja un citu telpu funkcionālais iekārtojums, biroja aprīkojuma lietošana
 • Ekotūrisma maršrutu, objektu un infrastruktūras elementu iekārtošana un uzturēšana, apkārtnes labiekārtošana (zināšanas, darba rīki, tehnika un darbs ar to)
 • Ekotūrisma produktu prezentācija
 • Lietvedības pamati
 • Grāmatvedības uzskaites un kalkulācijas pamati
 • Datorprogrammas, to pielietošanas iespējas u.c. mācību priekšmeti
  Mācību laikā nodrošināta prakse un kvalifikācijas prakse pie darba devējiem un praktiskās mācības skolas darbnīcās.
 • Prakses vietas: Bioloģiskajās saimniecībās, lauku sētās, informācijas centros, kempingos, tūrisma izklaides parkos, kā arī dabas parkos un takās
  Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: Pamatizglītība
  Iesniedzamie dokumenti:
 • Apliecība par pamatizglītību
 • Sekmju izraksts
 • Iesniedzot dokumentus, uzrādīt pasi
 • 4 fotokartītes 3×4 cm
 • Medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 027/u)
 • Citu valstu pilsoņiem pastāvīgās uzturēšanās atļauja
 • Uzņemšanas kritēriji:
  • ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu
  • pārrunas
  Iegūtās prasmes pēc programmas apguves:
 • Ievērot galvenos tūrisma industrijas nosacījumus
 • Ievērot Eiropas savienības (ES) un Latvijas Republikas (LR) likumdošanu t. sk. tūrisma likumdošanu
 • Sagatavot un prezentēt ekotūrisma produktu
 • Apkalpot ekotūrisma objektus
 • Pārzināt uzņēmējdarbības pamatprincipus
 • Kontaktēties ar klientu
 • Ievērot saskarsmes un vadības pamatprincipus
 • Ievērot darba un vides aizsardzības noteikumus
 • Sekmēt videi draudzīgo tehnoloģiju un pieeju pielietojumu
 • Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis var:
 • strādāt valsts, pašvaldību un privātā sektora institūcijās un veikt kvalificēta izpildītāja pienākumus ekotūrisma jomā (atbilstoši ekotūrisma jēdzienam un definīcijai), kas iekļauj dzīvās dabas, ģeoloģisko, ainavisko vai kultūrvēsturisko objektu apsaimniekošanu
 • piedalīties ekotūrisma maršrutu plānošanā, izstrādē un iekārtošanā, ekotūrisma ekskursiju sagatavošanā un grupu vai individuālu apmeklētāju pavadīšanā
 • piedalīties videi draudzīgo tehnoloģiju ieviešanā
 • turpināt izglītoties augstākās izglītības iestādēs
 • paaugstināt profesionālo kvalifikāciju kursos, uzņēmumos un semināros
 •  

   

  1. eva
   07.06.2016 at 17:43

   Vai, kad iesniegšu dokumentus skolā – man nāksies uzrādīt obligāti pasi, jeb identifikācijas kartiņa arī der?

  2. Līga
   30.05.2017 at 14:08

   Ja atzīmes ir sekmīgas, bet izkritu matemātikas eksāmenā.
   Ir iespēja mācīties šajā specialitātē?

  3. Katrīne
   01.11.2017 at 18:24

   Vai uzņemšana, Jūsu tehnikumā notiek arī rudens uz ziemas mēnešos, ja šobrīd mācos tādā pašā novirzē citā tehnikumā.

  4. Ance
   14.11.2017 at 22:36

   Vai uzņemšana tehnikumā par tūrisma informācijas konsultantu vēl ir iespējama? Mācos vidusskolā, bet vēlos pāriet mācīties uz Ventspili, jūsu tehnikumā.

  5. Ance
   29.11.2017 at 17:24

   Mācos vidusskolā 10 klasē, vēlos pabeigt 1 semestri šeit un 2 semestrī mācīties jūsu tehnikumā, vai dokumentus drīkstu iesniegt decembra laikā?

  6. Ance
   29.11.2017 at 18:40

   Iesniedzot dokumentus var uzrādīt ID karti, ja nav pase?

  7. Elīna
   31.03.2018 at 11:07

   Labdien! Ja vidējais vērtējums ģeogrāfijā man ir 4 balles, tad mani varētu uzņemt Ventspils tehnikumā mācīties par tūrisma informācijas konsultantu?

  8. Linda
   01.07.2018 at 15:54

   Vai pēc pabeigtas vidusskolas ir iespējams mācīties Ventspils tehnikumā par tūrisma informācijas konsultantu? Paldies

  Komentēt

  *

  *

  Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligāti aizpildāmie lauki ir atzīmēti.*