Tūrisma pakalpojumu konsultants

Tūrisma pakalpojumu konsultants

Programma: Tūrisma pakalpojumi
Iegūstamā kvalifikācija: vidējā izglītība un tūrisma pakalpojumu konsultants – 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis
Mācību ilgums: 4 gadi

Vairāk par programmu
Programmas akreditācijas Nr.
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Mācību laikā jāapgūst: Vispārizglītojošie mācību priekšmeti.
Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Ekofilozofijas un ilgtspējīgas attīstības pamati
 • Vides aizsardzības prasības
 • Ekotehnoloģiju būtība un realizācijas pamati
 • Darba, sociālās, tūrisma un cita veida tiesības, garantijas, likumdošana
 • Darba drošības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasības
 • Tūrisma un ekotūrisma pamati
 • Pasaules tūrisma un ekotūrisma ģeogrāfija
 • Latvijas tūrisma un ekotūrisma ģeogrāfija
 • Tūrisma un ekotūrisma biznesa pamati
 • Dzīvās dabas (augi, dzīvnieki, ainavas) ekotūrisma objekti
 • Kultūrvide, folklora, kultūrvēsturiskie un mitoloģiskie ekotūrisma objekti
 • Ģeoloģiskie un vēsturiskie ekotūrisma objekti
 • Biroja un citu telpu funkcionālais iekārtojums, biroja aprīkojuma lietošana
 • Ekotūrisma maršrutu, objektu un infrastruktūras elementu iekārtošana un uzturēšana, apkārtnes labiekārtošana (zināšanas, darba rīki, tehnika un darbs ar to)
 • Ekotūrisma produktu prezentācija
 • Lietvedības pamati
 • Grāmatvedības uzskaites un kalkulācijas pamati
 • Datorprogrammas, to pielietošanas iespējas u.c. mācību priekšmeti
  Mācību laikā nodrošināta prakse un kvalifikācijas prakse pie darba devējiem un praktiskās mācības skolas darbnīcās.
 • Prakses vietas: Bioloģiskajās saimniecībās, lauku sētās, informācijas centros, kempingos, tūrisma izklaides parkos, kā arī dabas parkos un takās
  Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: Pamatizglītība
  Iesniedzamie dokumenti:
 • Apliecība par pamatizglītību
 • Sekmju izraksts
 • Iesniedzot dokumentus, uzrādīt pasi
 • 4 fotokartītes 3×4 cm
 • Medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 027/u)
 • Citu valstu pilsoņiem pastāvīgās uzturēšanās atļauja
 • Uzņemšanas kritēriji:
  • ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu
  • pārrunas
  Iegūtās prasmes pēc programmas apguves:
 • Ievērot galvenos tūrisma industrijas nosacījumus
 • Ievērot Eiropas savienības (ES) un Latvijas Republikas (LR) likumdošanu t. sk. tūrisma likumdošanu
 • Sagatavot un prezentēt ekotūrisma produktu
 • Apkalpot ekotūrisma objektus
 • Pārzināt uzņēmējdarbības pamatprincipus
 • Kontaktēties ar klientu
 • Ievērot saskarsmes un vadības pamatprincipus
 • Ievērot darba un vides aizsardzības noteikumus
 • Sekmēt videi draudzīgo tehnoloģiju un pieeju pielietojumu
 • Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis var:
 • strādāt valsts, pašvaldību un privātā sektora institūcijās un veikt kvalificēta izpildītāja pienākumus ekotūrisma jomā (atbilstoši ekotūrisma jēdzienam un definīcijai), kas iekļauj dzīvās dabas, ģeoloģisko, ainavisko vai kultūrvēsturisko objektu apsaimniekošanu
 • piedalīties ekotūrisma maršrutu plānošanā, izstrādē un iekārtošanā, ekotūrisma ekskursiju sagatavošanā un grupu vai individuālu apmeklētāju pavadīšanā
 • piedalīties videi draudzīgo tehnoloģiju ieviešanā
 • turpināt izglītoties augstākās izglītības iestādēs
 • paaugstināt profesionālo kvalifikāciju kursos, uzņēmumos un semināros
 •  

   

  1. eva
   07.06.2016 at 17:43

   Vai, kad iesniegšu dokumentus skolā – man nāksies uzrādīt obligāti pasi, jeb identifikācijas kartiņa arī der?

  2. Līga
   30.05.2017 at 14:08

   Ja atzīmes ir sekmīgas, bet izkritu matemātikas eksāmenā.
   Ir iespēja mācīties šajā specialitātē?

  3. Katrīne
   01.11.2017 at 18:24

   Vai uzņemšana, Jūsu tehnikumā notiek arī rudens uz ziemas mēnešos, ja šobrīd mācos tādā pašā novirzē citā tehnikumā.

  4. Ance
   14.11.2017 at 22:36

   Vai uzņemšana tehnikumā par tūrisma informācijas konsultantu vēl ir iespējama? Mācos vidusskolā, bet vēlos pāriet mācīties uz Ventspili, jūsu tehnikumā.

  5. Ance
   29.11.2017 at 17:24

   Mācos vidusskolā 10 klasē, vēlos pabeigt 1 semestri šeit un 2 semestrī mācīties jūsu tehnikumā, vai dokumentus drīkstu iesniegt decembra laikā?

  6. Ance
   29.11.2017 at 18:40

   Iesniedzot dokumentus var uzrādīt ID karti, ja nav pase?

  7. Elīna
   31.03.2018 at 11:07

   Labdien! Ja vidējais vērtējums ģeogrāfijā man ir 4 balles, tad mani varētu uzņemt Ventspils tehnikumā mācīties par tūrisma informācijas konsultantu?

  8. Linda
   01.07.2018 at 15:54

   Vai pēc pabeigtas vidusskolas ir iespējams mācīties Ventspils tehnikumā par tūrisma informācijas konsultantu? Paldies

  9. inta
   24.07.2018 at 11:20

   Labdien, kad ,un, kur varēs redzēt uzņemto audzēkņu sarakstu.

  10. Džeina
   18.08.2018 at 23:45

   Labdien

   Ja es mācos citā tehnikumā to pašu programmu, un esmu pabeigusi otro kursu, vai ir iespēja pāriet uz Jūsu tehnikumu un turpināt jau trešajā kursā?

  11. Elīna
   23.09.2018 at 15:59

   Kādas valodas ir jāzin ?

  12. Baiba
   08.05.2019 at 23:37

   Labdien! Ja tieku atskaitīta no vidusskolas dēļ nepietiekama vērtējuma ķīmijā, mācos 11.klasē, vai ir iespēja sākt mācības tehnikumā? Vai būs jāsāk mācīties no pirmā kursa?

   • 29.05.2019 at 12:47

    Labdien!

    Būs jāsāk mācīties no I kursa, jo pirmajā kursā ir daudz profesionālo mācību priekšmetu, bez kuriem nav iespējams tikt otrajā kursā

  Komentēt pie Katrīne Atcelt atbildi

  *

  *

  Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligāti aizpildāmie lauki ir atzīmēti.*