Grāmatvedis

Grāmatvedis

Programma: Grāmatvedība
Iegūstamā kvalifikācija: arodizglītība un grāmatvedis – 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis
Mācību ilgums: 1,5 gads

Vairāk par programmu
Programmas akreditācijas Nr. AP 4503
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Mācību laikā jāapgūst: Profesionālie mācību priekšmeti:

 • finanšu grāmatvedība
 • vadības grāmatvedība
 • ekonomiskie aprēķini
 • datorgrāmatvedība
 • nodokļi
 • lietvedība
 • uzņēmuma darba organizācija
 • darba saimnieciskās tiesības
 • ekonomika
 • finanses, kredīts
 • revīzija un kontrole
 • divas lietišķās svešvalodas

Mācību laikā nodrošinātas praktiskās mācības grāmatvedībā, prakse un kvalifikācijas prakse.

Prakses vietas: Dažādās valsts vai pašvaldības iestādēs, kā arī privātajos uzņēmumos, kuriem jāveic saimnieciskās darbības uzskaiti, kontroli un analīzi.
Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: Vidējā izglītība
Iesniedzamie dokumenti:
 • Diploms par vispārējo vidējo izglītību
 • Sekmju izraksts
 • Iesniedzot dokumentus, uzrādīt pasi
 • 4 fotokartītes 3×4 cm
 • Medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 027/u)
 • Citu valstu pilsoņiem pastāvīgās uzturēšanās atļauja
Uzņemšanas kritēriji
 • Ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu
 • Pārrunas
 • Iegūtās prasmes pēc programmas apguves:
  • izstrādāt uzņēmuma grāmatvedības kontu
  • piemērot divkāršo konta metodi
  • pielietot grāmatvedības formas
  • reģistrēt saimnieciskos darījumus
  • aprēķināt nodokļus
  • aprēķināt darba samaksu
  • uzskaitīt ilgtermiņa ieguldījumus
  • uzskaitīt apgrozāmos līdzekļus
  • uzskaitīt pašu kapitālu
  • uzskaitīt saistības
  • veikt uzņēmuma līdzekļu un bilances posteņu inventarizāciju
  • sastādīt uzņēmuma gada pārskatu
  • aprēķināt izmaksas
  • sastādīt nodokļu deklarācijas
  • veikt kontu korespondenci
  • ievērot informācijas konfidencialitāti
  • novērtēt uzņēmuma līdzekļus un saistības
  Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis var:
  • veikt uzņēmuma saimnieciskās darbības uzskaiti, kontroli un analīzi
  • turpināt izglītoties augstākās izglītības iestādēs
  • paaugstināt profesionālo kvalifikāciju uzņēmumos, kursos un semināros

   

   

  1. Sigita
   14.10.2013 at 16:32

   Vai vajag jau arī ekonomikas zināšanas?
   Vai vajag maksāt par mācīšanos?

   • 15.10.2013 at 07:24

    Labdien!

    Nē, ekonomikas pamatzināšanas tiks apgūtas. Mācības ir par velti.

    Ar cieņu, skolas administrācija

  2. Andrejs
   04.11.2013 at 10:24

   Vai ir vēl iespēja sākt mācīties pie jums?

   • 08.11.2013 at 15:29

    Labdien!

    Šogad vairs nav iespējams, gaidīsim nākamajā mācību gadā.

    Ar cieņu, administrācija

  3. Karina
   10.12.2013 at 18:07

   Sveiki!
   Gribētu pajautāt. Vai Jums vēl notiek grāmatvedības kursi? Vai tas ir par maksu vai kā? Man jau ir profesija – jurista palīgs, un ieskats grāmatvedībā un lietvedībā bija. Gribētos atsevišķi doto profesiju apgūt.
   Paldies!

   • 16.12.2013 at 12:29

    Labdien!

    Šobrīd netiek komplektēta grāmatvežu grupa. Tā tiks komplektēta uz 2014. gada 1. septembri. Mācības ir par velti.

    Ar cieņu, skolas administrācija

  4. Agnese
   16.08.2014 at 00:51

   Labdien!

   Cik reizes nedēļā notiek mēcības, un cik stundu dienā, lai iegūtu konkrēto grāmatveža profesiju?

   • 18.08.2014 at 07:32

    Labdien!

    Mācības notiek katru dienu – no plkst. 8:10 līdz 16:40

    Ar cieņu, skolas administrācija

  5. Madara
   04.02.2015 at 11:39

   Labdien. Vai ir iespējams grāmatvedību mācīties Tālmācības procesā? Esmu jaunā māmiņa.

  6. Kintija
   03.03.2015 at 16:51

   Labdien!

   Pabeidzot grāmatvedības mācībās (pavisam), vai piedāvā darbu kur varētu sāk strādāt?

   • 05.03.2015 at 09:18

    Labdien!

    Vai absolvents iegūs darba vietu, tas atkarīgs no paša audzēkņa – viņa attieksmes, prasmes u.c. īpašībām, ko spēj novērtēt potenciālais darba devējs.

    Ar cieņu, skolas administrācija

  7. Elīna
   18.04.2015 at 16:18

   Labdien!
   Vai iespējams mācīties tehnikumā arī tad, ja vienreiz jau šī skola ir beigta?

   • 20.04.2015 at 09:31

    Labdien!

    Lai varētu mācīties šo profesiju, Jums vismaz vienu gadu ir jābūt pārtraukumam no iepriekšējā mācību perioda.

    Ar cieņu, skolas administrācija

  8. Evita
   01.05.2015 at 19:41

   Labdien!
   Vai pēc 9. klašu izglītības šī profesija (Grāmatvedība) ir iespējama?

   • 03.05.2015 at 11:06

    Labdien!

    Nē, šo profesiju ir iespējams apgūt tikai pēc vidējās izglītības iegūšanas.

    Ar cieņu, skolas administrācija

  9. Elīza
   10.06.2015 at 21:27

   Kā ar Eiropas stipendiju? Vai tāda ir pieejama?

  10. Ernest
   10.08.2015 at 22:34

   Labdien!

   Gribu sākt mācīties, vai ir vēl iespējams pieteikties uz šo kursu?

   • 12.08.2015 at 16:58

    Labdien!

    Jā, ir iespējams pieteikties vēl uz šo kursu.

    Ar cieņu, skolas administrācija

  11. Daiga
   16.08.2015 at 14:08

   Labdien, skolas atministrācija, Kristīne!
   Vēlējos zināt kādos laikos ir iespējams iesniegt dokumentus? Cik noprotu, to nevar izdarīt katru darba dienu no 8:00 – 17:00?

  12. Jevgenija
   08.05.2016 at 11:59

   Labdien! Es gribētu pie jums mācīties par grāmatvedi, bet mans grafiks darbā ir diena, nakts un divas brīvdienas, kā man rīkoties, lai apvienot mācības ar darbu?

   Ar cieņu, Jevgenija

   • 08.05.2016 at 19:47

    Labdien!

    Jums ir jārēķinās ar to, ka mācības notiek katru dienu – laika posmā no 8:10 – 15:20

  13. Jevgenija
   08.05.2016 at 21:26

   Paldies! Bet, ja manis nebūs apmēram 5 dienas mēnesī, tad būs NV?

   • 09.05.2016 at 13:39

    Labdien!
    Tad būs neattaisnoti kavējumi, un iespējams, ka krāsies mācību parādi.

  14. Aleksis
   18.07.2016 at 10:45

   Sveiki!
   Vai ir iespēja mācīties sākumā 4 gadus par ēdināšanas pakalpojuma speciālistu, iegūstot vidējo izglītību un pēc tam mācīties par grāmatvedi 1.5 gadus?
   Un kā tiek aprēķināts 1,5 gads – 1 pilni 9 mēneši, un pēc tam mācās līdz decembrim?

   • 18.07.2016 at 15:19

    Labdien!

    Izmācoties par Ēdināšanas pakalpojuma speciālistu nevar uzreiz mācīties par Grāmatvedi – starp mācību periodiem jābūt 1 gads ar pārtraukumu, tādi ir noteikumi.
    Mācoties 1,5-gadīgajās grupās mācības beidzas nevis decembrī, bet oktobra beigās. Jo šīs grupas mācās arī vasarā (kvalifikācijas prakse).

  15. Marta
   06.09.2016 at 19:19

   Sveiki, vai vēl ir iespējams pieteikties uz šo kursu?

  16. Olesja
   11.10.2016 at 15:15

   Labdien. Iegūts maģistra grāds “Uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikācija”. Vai ir iespēja mācīties 1,5 g. grāmatvedība? Ja ir jau 30 gadi, tad par maksu?

  17. Darja
   22.10.2016 at 17:32

   Sveiki, vai vēl ir iespējams pieteikties uz šo kursu 2016.gadam?

  18. Potenciālais students
   14.02.2017 at 17:59

   Sveiki!
   Vēlējos uzzināt vai šī kvalifikācija ir derīga tikai Latvijā?

  19. Lilita
   01.03.2017 at 17:54

   Labdien! Vai var pieteikties uz 2017./2018. mācību gadu?

  20. Lāsma
   01.05.2017 at 16:22

   Sveiki! Cik obligāta ir uzņemšanas nosacījumos minētā vidējā izglītība, ja mācos tālmācībā, šogad beigšu 11.klasi un ir gūti panākumi ekonomikas jomā gan Rīgas pilsētā, gan valstī? Vai būtu iespēja iestāties un apvienot mācības gan savā šī brīža skolā, gan Jūsu skolā vienlaicīgi?

   • 07.05.2017 at 14:06

    Labdien!

    Lai mācītos izvēlēto profesiju, obligāti ir jābūt diplomam par vidējo vispārējo izglītību.

  21. ALIE
   03.05.2017 at 20:40

   Labvakar, vēlējos uzzināt, kur atrodas kopmītnes šīs programmas studentiem?

  22. Dace
   13.06.2017 at 15:29

   Pēc kāda kritērija var neuzņemt?

  23. Kitija
   27.06.2017 at 15:45

   Labdien, cik brīvu vietu vēl ir uz šīs profesijas grupu?
   Vai kopmītnēs drīkst palikt arī brīvdienās?

   • 28.06.2017 at 15:11

    Labdien!

    Brīvas ir 20 vietas.
    Kopmītnēs var palikt arī brīvdienās – iepriekš saskaņojot ar dienesta viesnīcas vadītāju.

  24. Kitija
   27.06.2017 at 18:12

   Vēlējos uzzināt, no kura datuma var sākt atrasties kopmītnēs, ja esi iestājies šajā grupā, un cik ir jāmaksā par kopmītnēm?

   • 28.06.2017 at 15:12

    Labdien!
    Kopmītnēs var sākt dzīvot ar 31. augustu.
    Maksa vēl tiek precizēta.

    • ALIE
     29.06.2017 at 22:26

     “Tev apmaksās dienesta viesnīcu profesionālās izglītības iestādē”, jauniešu garantijas piesolītais “labums”. Vai ne tā?

     • 30.06.2017 at 10:26

      Labdien!

      Jauniešu garantija programma šogad nepiedāvā apgūt profesiju Grāmatvedis.
      Grāmatveža profesiju var apgūt valsts budžeta ietvaros, tātad viesnīcu neapmaksā.

  25. Kintija
   05.07.2017 at 02:30

   Vai vēl ir iespējams pieteikties? Vai sekmju izrakstā vērtē visu atzīmju vidējo? Vai katras mācības vidējo? Ja mana vidējā atzīme matemātikā ir 4, vai man ir iespēja tikt uzņemtai? Lai gan visu atzimju vidējā kopā ir virs 6.

   • 06.07.2017 at 11:25

    Labdien!

    Konkursa rezultātā tiks ņemts vērā attestāta vidējais vērtējums, kurš veidosies no šādiem mācību priekšmetiem:
    Latviešu valoda
    Pirmā svešvaloda
    Matemātika
    Fizika
    Un visi valsts eksāmeni

  26. laura
   05.07.2017 at 20:52

   Ja man vidējā atzīme matemātikā ir 4, vai tikšu uzņemta?

   • 06.07.2017 at 11:24

    Labdien!

    Konkursa rezultātā tiks ņemts vērā attestāta vidējais vērtējums, kurš veidosies no šādiem mācību priekšmetiem:
    Latviešu valoda
    Pirmā svešvaloda
    Matemātika
    Fizika
    Un visi valsts eksāmeni

  27. Laura
   06.07.2017 at 12:44

   Cik vietas vēl ir šajā programmā?

  28. Eva
   06.07.2017 at 14:11

   Vai varu vienlaicīgi pieteikties divās programmās un ja mani uzņem abās, izvēlēties?

  29. Jana
   12.07.2017 at 12:17

   Labdien. Cik ilgā laikā būs atbilde – vai esmu pieņemta?

  30. Kintija
   22.07.2017 at 17:28

   Sveiki. Sakiet, lūdzu, ja es dzīvoju tālu no Ventspils, aizsūtu Jums dokumentus elektroniski, un ja mani pieņemsiet, kā būs ar pārrunām? Kad viņas ir plānotas? Iesniedzot dokumentus, uzreiz? Tā kā dzīvoju pavisam citā Latvijas pusē, atbraukt jebkuru dienu nav iespējams.

   • 24.07.2017 at 09:54

    Labdien!

    Dokumentus var sūtīt elektroniski. Pārrunas būs augusta beigās – precīza informācija tiks publicēta skolas WEB lapā.

  31. Alie
   24.07.2017 at 17:23

   Labdien, vai bez medicīniskā izziņas varu pieteikties šai programmai, ģimenes ārstu streika dēļ nav pieejams ģimenes ārsts.

  32. Ieva
   30.07.2017 at 20:36

   Labdien, sakiet lūdzu vai Grāmatveža profesiju ir iespējams apgūt tālmācībā?

  33. Martins
   12.11.2018 at 23:11

   Labdien!

   Gribeju painteresēties, sakarā ar vecuma ierobežojumu!
   Ar 2019. gadu man paliek 29 gadi!
   Ir profesionalā vidējē izglītība, Ēdināšanas pakalpojumu speciaāists, un ir vēlme apgūt 1,5 gadīgo programmu Grāmatvedis.
   Izlasīju, ka var iestāties vecumā no 17-29 gadiem! 29 gadus ieskaitot vai neieskaitot?

   • 13.11.2018 at 11:39

    Labdien!

    29 gadus ieskaitot.

    • Martins
     13.11.2018 at 23:51

     Tas nozīmē, ja man 2019. gada janvārī paliek 29 gadi, vēl varu pieteikties Programmai Grāmatvedis – septembrī? Ar Cieņu Martins!

     • 14.11.2018 at 11:14

      Labdien!

      Šajā gadījumā diemžēl nē, jo 29 gadi paliek mācību procesa laikā.

  34. Marta
   24.05.2019 at 11:40

   Sveiki! Būs iespeja pieteikties elektroniski?

  35. Marta
   09.06.2019 at 08:57

   Labdien! Pirms gada absolvēju tehnikumu, vai varu pieteikties uz šo grupu?

   • 10.06.2019 at 11:06

    Labdien!

    Diemžēl, nē.

    • Marta
     10.06.2019 at 13:11

     Tad kādēļ ir minēts ,ka Mācības var uzsākt ……. bez iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas vai nav saņēmuši stipendiju Projektā vismaz 12 mēnešus pirms uzņemšanas vai ieguvuši profesionālo kvalifikāciju 12 mēnešus pirms uzņemšanas..? Man būs pagājuši 12 mēneši pirms profesionālās izglītības iegūšanas.

     • 11.06.2019 at 07:49

      Labdien!

      Ja, tiešām uzņemšanas brīdī būs pagājuši 12 meneši, tad uzņems, pretējā gadījumā – neuzņems, jo projekta izpildes noteikumi tiek ievēroti ļoti stingri.

      • Marta
       11.06.2019 at 08:03

       Labdien, ja esmu pabeigusi tehnikumu 2018.gada jūnijā, bet šogad taisos iestāties jūlijā vai augustā, man pastāv iespēja, ka mani uzņems?

      • 12.06.2019 at 11:00

       Labdien!

       Intervālam starp absolvēšanu un ieskaitīšanu skolā jābūt pilniem 12 mēnešiem

  36. Edīte
   26.08.2019 at 08:07

   Labdien! Kā varēs noskaidrot uzņemšanas rezultātus?

  Komentēt

  *

  *

  Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligāti aizpildāmie lauki ir atzīmēti.*