Inženierkomunikāciju tehniķis

Inženierkomunikāciju tehniķis

Programma: Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Iegūstamā kvalifikācija: vidējā izglītība un inženierkomunikāciju tehniķis – 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis
Mācību ilgums: 4 gadi

Vairāk par programmu
Programmas akreditācijas Nr. AP 4502
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Mācību laikā jāapgūst: Vispārizglītojošie mācību priekšmeti.
Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Inženierkomunikāciju darbu tehnoloģija
 • Inženierkomunikāciju iekārtas un instrumenti
 • Būvniecības pamati
 • Ūdens un siltumapgāde
 • Ventilācijas un aukstumiekārtu sistēmas
 • Atslēdznieku darbu tehnoloģija
 • Metināšanas darbu tehnoloģija
 • Elektrotehnika, elektronikas pamati
 • Tehniskie mērījumi
 • Materiālu mācība
 • Tehniskā rasēšana
 • Būvnormatīvi un būvlikumi
 • Darba aizsardzība

Mācību laikā nodrošināta prakse un kvalifikācijas prakse pie darba devējiem un praktiskās mācības skolas darbnīcās.

Prakses vietas: Uzņēmumos, kas nodarbojas ar inženierkomunikāciju izbūves, ekspluatācijas un remonta darbiem
Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: Pamatizglītība
Iesniedzamie dokumenti:
 • Apliecība par pamatizglītību
 • Sekmju izraksts
 • Iesniedzot dokumentus, uzrādīt pasi
 • 4 fotokartītes 3×4 cm
 • Medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 027/u)
 • Citu valstu pilsoņiem pastāvīgās uzturēšanās atļauja
Uzņemšanas kritēriji:
 • ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu
 • pārrunas
Iegūtās prasmes pēc programmas apguves:
 • pārzina un ievēro būvniecības reglamentējošo dokumentāciju
 • ievēro darba tiesību, darba aizsardzības un vides aizsardzības prasības
 • izprot būvniecības projekta dokumentāciju
 • plāno inženierkomunikāciju montāžas darbu realizācijas procesu
 • plāno, koordinē un kontrolē materiālu plūsmas
 • saskaņo inženierkomunikāciju montāžas darbus ar citiem būvniecības dalībniekiem
 • vada un kontrolē montāžas darbus
 • pārzina un ievēro inženierkomunikāciju montāžas darbu tehnoloģiskos procesus
 • ievēro inženierkomunikāciju montāžas darbu izmaksas
 • ievēro vispārpieņemto ētikas un tiesību normas
Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis var:
 • inženierkomunikāciju tehniķis veikt iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju sistēmu, tai skaitā apkures, vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu, aukstumiekārtu sistēmu, izbūves,
  ekspluatācijas un remonta darbu organizēšanu un vadīšanu
 • noteikt atsevišķu inženierkomunikāciju montāžas darbu veidu un apjomu izbūvi, izvēloties materiālus, instrumentus un aprīkojumu šo darbu veikšanai atbilstoši būvprojektā paredzētajiem materiāliem un iekārtām, plānojot to piegādi, novietojumu un uzglabāšanu būvobjektā, saskaņojot savu darbu ar visiem projekta realizācijā iesaistītajiem dalībniekiem, kopējiem darbu grafikiem, dodot nepieciešamos rīkojumus padotajiem un pārbaudot šo rīkojuma izpildi
 • turpināt izglītoties augstākās izglītības iestādēs
 • paaugstināt profesionālo kvalifikāciju kursos, uzņēmumos un semināros

 

 

 1. Andis
  02.08.2019 at 22:08

  Kad varēs uzzināt, vai esi uzņemts skolā?

Komentēt pie Andis Atcelt atbildi

*

*

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligāti aizpildāmie lauki ir atzīmēti.*