Pavāra palīgs

Pavāra palīgs

Programma: Ēdināšanas pakalpojumi
Kvalifikācija: arodizglītība un Pavāra palīga izglītība – 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis
Mācību ilgums: 1 gads

Vairāk par programmu
Programmas akreditācijas Nr.
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Mācību laikā jāapgūst: Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Ēdienu gatavošanas tehnoloģija
 • Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija
 • Ēdināšanas uzņēmuma iekārtas
 • Pārtikas produktu prečzinība
 • Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija
 • Ēdienu noformēšanas pamati
 • Ēdināšanas uzņēmumu aprīkojums
 • Kalkulācija un uzskaite
 • Sanitārija
 • Darba drošība

Mācību laikā nodrošināta prakse un kvalifikācijas prakse.

Prakses vietas: Dažādos Latvijas ēdināšanas uzņēmumos
Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: Pamatizglītība
Iesniedzamie dokumenti:
 • Apliecība par pamatizglītību
 • Sekmju izraksts
 • Iesniedzot dokumentus, uzrādīt pasi
 • 4 fotokartītes 3×4 cm
 • Medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 027/u)
 • Citu valstu pilsoņiem pastāvīgās uzturēšanās atļauja
Uzņemšanas kritēriji
 • Ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu
 • Pārrunas
 • Iegūtās prasmes pēc programmas apguves:
  • Sagatavot ēdienus pasniegšanai
  • Pārbaudīt tehnoloģisko iekārtu un noliktavu atbilstību dažādu produktu uzglabāšanas prasībām
  • Sagatavot ēdienus un starpproduktus uzglabāšanai un marķēt pēc noteiktām prasībām un rādītājiem
  • Iepakot uzglabāšanai vakuumā un speciālajos iepakojumos starpproduktus un gatavos izstrādājumus
  • Ievērot atbilstošus uzglabāšanas režīmus un termiņus
  • Ievērot saderību un produkta uzglabāšanas principus un derīguma termiņus uzglabāšanas procesā
  • Ievērot izejvielu, produktu, starpproduktu un gatavo ēdienu racionālus aprites nosacījumus
  • Sadarboties ar kolēģiem darbu plānošanā un izpildē dažādos termiņos
  • Sazināties valsts valodā
  • Pielietot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas dažādu profesionālo dokumentu sagatavošanā
  • Ievērot darba tiesību, darba aizsardzības un vides aizsardzības prasības
  • Ievērot ugunsdrošības, civilās aizsardzības un elektrodrošības noteikumus
  • Organizēt darba vietu atbilstoši darba drošības prasībām
  • Nelaimes gadījumā rīkoties atbilstoši situācijai un sniegt pirmo palīdzību cietušajiem
  • Pielietot matemātiskos aprēķinus darba uzdevumu veikšanai
  • Iesaistīties uzņēmuma darbības attīstībā
  • Pilnveidot profesionālai darbībai nepieciešamās zināšanas
  • Sadarboties, ievērojot profesionālās ētikas un komunikācijas principus
  • Lietot profesionālo terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā
  • Veikt darba uzdevumu, ievērojot darba plānu
  • Sagatavot tehnoloģiskās iekārtas, aprīkojumu, inventāru atbilstoši instrukcijām
  • Uzturēt darba vietu un darba vidi atbilstoši sanitārajām prasībām
  • Ievērot tehnoloģisko karšu prasības un noteiktos tehnoloģiskos procesus kopējā ražošanas plūsmā
  • Sadarboties ar pavāru un kolēģiem darba uzdevumu plānošanā un izpildē
  • Pieņemt izejvielas un produktus no noliktavas un piegādātājiem
  • Svērt un dozēt izejvielas un produktus
  • Veikt izejvielu un produktu pirmapstrādes procesus
  • Ievērot izejvielu un produktu uzglabāšanas režīmus un prasības pirmapstrādē
  • Novērtēt sensori izejvielu atbilstību un kvalitāti pirmapstrādes procesos
  • Noformēt un pasniegt pagatavotos ēdienus un dzērienus
  • Gatavot starpproduktus
  • Gatavot ēdienus, piedevas un dzērienus
  • Sekot ēdienu kvalitātes izmaiņām gatavošanas laikā
  • Gatavot veselīgu uzturu
  • Noformēt ēdienus
  Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis var:
  • Strādāt ēdināšanas uzņēmumos, ievērojot higiēnas un darba aizsardzības noteikumus, novērtēt pārtikas produktu kvalitāti, veikt to pirmapstrādi, gatavot un noformēt ēdienu
  • Turpināt apgūt vidējo izglītību vispārējās vidējās izglītības izlīdzinošajā kursā, iegūstot vidējo izglītību, turpināt izglītoties augstākās izglītības iestādēs
  • Paaugstināt profesionālo kvalifikāciju uzņēmumos, kursos un semināros.

   

   

  1. Kristiāna
   03.12.2012 at 13:05

   Labdien! Man ir tāds jautājums. Es šogad pabeigšu vidusskolu un iegūšu vispārējo vidējo izglītību Ventspils 4. vidusskolā, bet es vēlētos iet tālāk mācīties uz Pavāriem Jūsu skolā. Vai tas ir iespējams?

   • 17.02.2013 at 13:43

    Jā, protams. Tikai ņemot vērā, ka būsi ieguvusi jau vidējo izglītību – mācoties minētajā profesijā mūsu skolā, tev nebūs jāapmeklē vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeti, kā, piemēram, matemātika, latviešu valoda utt. Būs jāapmeklē tikai profesionālie mācību priekšmeti, kā, piemēram, Pārtikas produktu prečzinība, Kalkulācija u.c.

  2. Jānis
   20.02.2013 at 09:17

   Sveiki, ja jau var iet tālāk mācīties, tad es būšu tas pats pavārs, vai arī nē.
   Man stāstija par skolu, redzēju video (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mnVFniYTXyY) kurā var izmācīties par ”Kuģa pavāru”.
   Ir vēl tādas iespējas?
   Paldies!

  3. Laura
   30.03.2013 at 16:26

   Es pašlaik mācos 10.klasē, man ir iespēja mācīties par pavāru šajā gadā? Nu tas ir domāts sākot no septembra.

   • 01.04.2013 at 10:38

    Labdien!

    Jā, protams, šāda iespēja pastāv.

    Ar cieņu, administrators K. Paškēviča

  4. Tīna
   23.05.2013 at 14:41

   Sākt mācīties par pavāru, ja esi pabeidzis 9.klasi, ir iespējams?

  5. Anna
   07.07.2013 at 17:26

   Labdien, vēlētos uzzināt, ja man ir pabeigta vidusskola, un es iestājos pavāros, tad cik ilgs laiks man būtu jāmācās?

   • 11.07.2013 at 11:05

    Labdien!

    Būs jāmācās 3 gadi, jo šajā laika periodā tiek apgūti profesionālie mācību priekšmeti, savukārt, ņemot vērā, ka Jums jau ir vidējā izglītība – nebūs jāapmeklē vispārējie mācību priekšmeti (matem., latv., u.c.).

    Ar cieņu, admin. K. Paškēviča

  6. Sintija
   03.09.2013 at 13:21

   Labdien!
   Man būtu tāds jautājums. Vai tiešām uz profesiju pavārs ir jāmācās 3 gadi, ja iepriekš jau ir iegūta vidējā izglītība?
   Paldies iepriekš!
   Ar cieņu, Sintija!

   • 04.09.2013 at 10:44

    Labdien!

    Nē, pavāra profesiju iespējams iegūt viena gada laikā.

    Admin. K. Paškēviča

  7. beate
   03.10.2013 at 19:41

   Cik maksā studijas pavāram 3.gadi, ja iet pēc 9. klases.

  8. annija
   13.11.2013 at 17:14

   Sveiki. Ja esmu iesākusi mācības Ventspils Augstskolā un sapratu, ka tas īsti nav mans un vēlos pamēģināt iestāties tehnikumā par pavāru. Vai ir iespējams to izdarīt decembrī vai janvārī?

  9. zane
   03.06.2014 at 13:48

   Labdien!

   Es šogad beigšu 9. klasi. Vai ir pastāv iespēja mācīties par pavāru? Cik gadus ir jāmācas?

   • 04.06.2014 at 08:28

    Labdien!

    Par pavāru ir iespēja mācīties – gan iegūstot vidējo izglītību un pavāra profesiju, gan tikai pavāra profesiju. Lai iegūtu vidējo izglītību ir jāmācās 4 gadi, bet bez vidējās izglītības – 1 gadu.

    Ar cieņu, skolas administrācija

  10. zane
   22.07.2014 at 13:56

   labdien vai jūsu skolā var apgūt pavāra palīga apmācību un cik gadi būs jāmācas?

   • 22.07.2014 at 19:51

    Labdien!

    Nē, tādu profesiju mūsu skola nepiedāvā apgūt.

    Ar cieņu, skolas administrācija

  11. Kristine
   02.09.2014 at 11:56

   Labdien!
   Es vēlētos uzzināt, vai es varu tagad pieteikties Jūsu skola pa pavāru?

   • 02.09.2014 at 13:03

    Labdien!

    Jā, ir iespējams vēl pieteikties mācībām.

    Ar cieņu, skolas administrācija

  12. Andris
   18.12.2014 at 20:10

   Labdien.
   Vēlējos pajautāt vai šajā skolā ir iespējams iestāties tad, ja skolēns ir pabeidzis pamatskolu, tālāk viņš ir uzsācis mācīties vidusskolā, bet tad sapratis, ka vēlas mācīties kaut kur citur. Skolēns vēlas iestāties skolā pēc pirmā semestra. Vai tas būtu iespējams?

   • 12.01.2015 at 10:59

    Labdien!

    Jā, ir iespējams. Tikai jārēķinās, ka ļoti daudz būs parādu, kuri būs jānokārto par I semestri.

    Ar cieņu, skolas administrācija

  13. Elīna
   02.03.2015 at 12:05

   Labdien!
   Ja man jau ir iegūta augstākā izglītība un 25 gadi, vai varu pie Jums iegūt pavāres profesiju?

   • 03.03.2015 at 14:08

    Labdien!

    Informācija par uzņemšanas noteikumiem ESF grupās:
    Jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) bez iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas, kuri var būt reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos. Projektā atkārtoti iesaistīties mācībās var ne agrāk kā gadu pēc atskaitīšanas no mācībām profesionālās izglītības programmā.
    Jauniešus vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) ar iepriekš iegūtu profesionālo kvalifikāciju, kuri var būt reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos, kuri profesionālo kvalifikāciju nav ieguvuši pēdējā gada laikā pirms uzņemšanas projekta ietvaros īstenotajās profesionālās izglītības programmās

    Ar cieņu, skolas administrācija

  14. Ļubova
   12.03.2015 at 13:11

   Labdien! Vai ir iespēja saņemt stipendiju mācoties kādā no piedāvātām programmām?

   • 12.03.2015 at 16:05

    Labdien!

    Stipendiju ir iespējams saņemt visās mācību programmās, tikai ar nosacījumi, ka visos mācību priekšmetos vērtējumi nav zemāki par 4 ballēm, kā arī nav neattaisnoti kavētu stundu.

    Ar cieņu, skolas administrācija

  15. Zane
   14.06.2017 at 22:01

   Labvakar! No cik gadiem var mācīties par pavāru?

  16. Janis
   27.09.2017 at 18:58

   Vai šī programma būs pieejama nākamajā gadā?

  17. Tomass
   21.02.2018 at 13:38

   Vai var sākt mācīties par pavāru, kad tiks pabeigta 9. klase, un ir 16 gadi. Taču pēc 4mēnešiem paliek 17 gadi.

  18. Ilze
   04.06.2018 at 19:01

   Kā sauc šo skolu?

  19. ivo
   31.07.2018 at 17:54

   Labdien.
   Vēlos uzzināt, vai pēc Mazirbes internātskolas beigšanas (9. klases), varu apgūt profesiju Pavāra palīgs?

  20. 17.02.2013 at 13:50

   Tas nozīmē, ka 3 gadu laikā (mācību laiks, kad iegūta Pavāra profesija) nav iespējams apgūt gan profesiju, gan vispārējo vidējo izglītību. Lai iegūtu pilnu vispārējo vidējo izglītību, nepieciešams vēl viens mācību gads, kuru iespējams apgūt Ventspils Vakara vidusskolā

  Komentēt pie kristine.paskevica Atcelt atbildi

  *

  *

  Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligāti aizpildāmie lauki ir atzīmēti.*