Programmēšanas tehniķis

Programmēšanas tehniķis

Programma: Programmēšana
Iegūstamā kvalifikācija: vidējā izglītība un programmēšanas tehniķis – 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis
Mācību ilgums: 4 gadi

Vairāk par programmu
Programmas akreditācijas Nr.
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Mācību laikā jāapgūst: Vispārizglītojošie mācību priekšmeti.
Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • EIKT pamatprocesi un darbu veidi
 • EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas
 • Vienkāršu algoritmu izstrāde
 • Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei
 • Sistēmu programmēšana
 • Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana
 • Serveru izvēle uzstādīšana
 • Datu bāzu programmēšana
 • EIKT drošības politikas veidošana
 • Tīmekļa vietņu programmēšana (WEB)
 • Industriālo iekārtu programmēšana
 • Lietotnes programmēšana
 • EIKT produktu izstrāde
 • Programmēšanas tehniķa prakse

Mācību laikā nodrošināta prakse un kvalifikācijas prakse pie darba devējiem un praktiskās mācības skolas darbnīcās.

Prakses vietas: Dažādos uzņēmumos, kuru veiksmīgai darbībai nepieciešams programmēšanas tehniķis, kā, piemēram, dažāda tipa uzņēmumi, valsts iestādes
Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: Pamatizglītība
Iesniedzamie dokumenti:
 • Apliecība par pamatizglītību
 • Sekmju izraksts
 • Iesniedzot dokumentus, uzrādīt pasi
 • 4 fotokartītes 3×4 cm
 • Medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 027/u)
 • Citu valstu pilsoņiem pastāvīgās uzturēšanās atļauja
Uzņemšanas kritēriji:
 • ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu
 • pārrunas
Iegūtās prasmes pēc programmas apguves:
 • Programmatūras izstrādāšana
 • Programmatūras testēšana
 • Piedalīšanās programmatūras ieviešanā un uzturēšanā
 • Datu un intelektuālā īpašuma aizsargāšana
 • Kvalifikācijas pilnveidošana
 • Darba un vides aizsardzības prasību ievērošana
Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis var:
 • Programmēšanas tehniķis strādā uzņēmumā, kas veic programmēšanu, vai kā pašnodarbināta persona, vai kā individuālais komersants
 • turpināt izglītoties augstākās izglītības iestādēs
 • paaugstināt profesionālo kvalifikāciju kursos, uzņēmumos un semināros

 

 

 1. Juris
  23.05.2019 at 18:19

  Vai varu pieteikties jūsu skolā par programmētāju jau 10.jūnijā, ja atestātu saņemšu tikai 15.jūnijā?

 2. Aldis
  19.06.2019 at 14:02

  Vai dokumentus iesniegt var pats audzēknis.? Vai arī kopā ar vecākiem?

 3. Jānis
  02.07.2019 at 13:36

  Kad būs zināmi uzņemšanas rezultāti?

Komentēt pie Jānis Atcelt atbildi

*

*

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligāti aizpildāmie lauki ir atzīmēti.*