Viesmīlis

Viesmīlis

Programma: Restorānu pakalpojumi
Iegūstamā kvalifikācija: arodizglītība un Viesmīlis – 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis
Mācību ilgums: 1,5 gadi

Vairāk par programmu
Programmas akreditācijas Nr.
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Mācību laikā jāapgūst: Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Viesu apkalpošana
 • Dzērienu raksturojums
 • Profesionālā ētika
 • Viesmīlības pamati
 • Restorānu aprīkojums
 • Telpu estētika un dizains
 • Lietvedība un darba tiesiskās attiecības
 • Pārtikas produktu prečzinība
 • Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija
 • Ēdienu noformēšanas pamati
 • Kalkulācija un uzskaite
 • Sanitārija un higiēna
 • Darba aizsardzība
 • Profesionālās svešvalodas

Mācību laikā nodrošinātas praktiskās nodarbības darbnīcās, prakse un kvalifikācijas prakse.

Prakses vietas: Dažādos Latvijas ēdināšanas uzņēmumos
Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: Vidējā izglītība
Iesniedzamie dokumenti:
 • Atestāts par vidējo izglītību
 • Sekmju izraksts
 • Iesniedzot dokumentus, uzrādīt pasi
 • 4 fotokartītes 3×4 cm
 • Medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 027/u)
 • Citu valstu pilsoņiem pastāvīgās uzturēšanās atļauja
Uzņemšanas kritēriji
 • Ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu
 • Pārrunas
 • Iegūtās prasmes pēc programmas apguves:
  • Noteikt un prast rīkoties ar darba pienākumu izpildei nepieciešamajiem produktiem, izejvielām un tehnoloģiskajām iekārtām
  • Plānot un veidot darba telpu vides iekārtojumu, novērtēt darba vides atbilstību pasūtījumu izpildei
  • Izprast ēdienkartes, dzērienu kartes, apkalpošanas specifikācijas, tāmes un instrukcijas
  • Ievērot uzņēmuma prasības attiecībā uz darba apģērbu un aksesuāriem
  • Īstenot izejvielu un produktu izsekojamības prasības
  • Klāt galdu atbilstoši ēdienreizei, ēdienkartei un pasākuma veidam, izmantot atbilstošu galda klāšanas inventāru
  • Piedāvāt un mutiski raksturot klientiem ēdienus, dzērienus, papildu preces un pakalpojumus, izskaidrot ēdienu un dzērienu izcelsmi, lietošanas procesu
  • Pārzināt vīna ražošanas metodes, galvenās ražotājvalstis un reģionus, vīnogu šķirnes un vīnu klasifikāciju
  • Pārzināt vīnu un ēdienu saderību, raksturot vīnu kartē iekļautos vīnus, pasniegt tos atbilstoši vīnu pasniegšanas metodei
  • Pārzināt klasisko un bezalkoholisko kokteiļu klasifikāciju, pagatavošanas metodes un pasniegšanu
  • Novērtēt organoleptiski ēdienu un dzērienu kvalitāti
  • Pieņemt, noformēt un izpildīt viesu pasūtījumu
  • Pasniegt ēdienus un dzērienus, ievērojot ēdienu gatavošanas tehnoloģisko procesu un savstarpējo saderību
  • Veidot kalkulācijas kartes ēdieniem un dzērieniem
  • Veikt un uzraudzīt viesu apkalpošanas procesu, pārliecināties par viesu labsajūtu, radīt pievilcīgu uzņēmuma tēlu
  • Nodrošināt informācijas apmaiņu uzņēmumā un sadarboties ar citu uzņēmuma struktūrvienību personālu viesu apkalpošanas procesā
  • Veikt norēķinus ar dažādiem maksāšanas līdzekļiem, pārzināt elektronisko un datorizēto kases sistēmu un bezskaidras naudas norēķinu termināļu darbības pamatprincipus
  • Pārzināt bāra un virtuves produktu un izejvielu īpašības un gatavošanas tehnoloģiju
  • Uzglabāt produktus un izejvielas atbilstoši noteikumiem un sekot līdzi to derīguma termiņiem
  • Sistemātiski plānot pasūtāmo produktu apjomu un aizpildīt pasūtījuma pavaddokumentus
  • Sagatavot materiālo vērtību inventarizācijas aktus
  • Lietot ar darba pienākumu izpildi saistītās datorprogrammas
  • Veikt telpu, iekārtu un inventāra ikdienas apkopi, izmantot profesionālos tīrīšanas līdzekļus, iekārtas un instrumentus
  • Plānot un organizēt savu darbu un laiku, novērtēt sava darba kvalitāti
  • Ievērot iekšējās kārtības noteikumus
  • Ievērot vides aizsardzības noteikumus
  • Sniegt pirmo palīdzību
  • Lietot vismaz divas svešvalodas profesionālās saziņas līmenī
  • Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un svešvalodās
  • Ievērot un pilnveidot atbilstoši uzņēmuma kategorijai izstrādāto paškontroles sistēmu (HACCP), un sniegt ieteikumus tās uzlabošanai
  • Ievērot kritisko kontroles punktu iespējamos riskus produktu uzglabāšanā un ēdienu un dzērienu pasniegšanā
  • Pastāvīgi pilnveidot viesmīļa profesionālās prasmes, sekot līdzi jaunākajām tendencēm galda klāšanā, viesu apkalpošanā un tehnoloģijās
  • Sadarboties ar kolēģiem darbu plānošanā un izpildē dažādos termiņos
  • Rīkoties atbilstoši lietišķajai etiķetei, veidot pozitīvu saskarsmi ar viesi un risināt problēmsituācijas
  • Pārzināt darba inventāra un telpu iekārtojuma tirgus piedāvājumu
  • Pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros, strādāt komandā, atbilstoši rīkoties nestandarta situācijās
  • Ievērot ugunsdrošības, civilās aizsardzības un elektrodrošības noteikumus
  • Iekārtot un uzturēt tīru darba vietu, ievērot personiskās higiēnas un vispārējās darba higiēnas prasības darbā ar galda klāšanas inventāru
  Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis var:
  • Strādāt viesmīlības nozares uzņēmumos, kas nodarbojas ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu
  • Vadīt ēdināšanas uzņēmuma ražošanas un apkalpošanas procesus
  • Turpināt izglītoties augstākās izglītības iestādēs
  • Paaugstināt profesionālo kvalifikāciju uzņēmumos, kursos un semināros

   

   

  1. Dana
   20.06.2018 at 15:55

   Sveiki. Kāpēc nav pēc 9.klases?

  2. Alekss
   01.08.2019 at 19:51

   Labdien. Vēlējos pajautāt, vai šajā mācību gadā tiks nokomplektēta šī grupa? Vai ir iespējams pieteikties?

   • 02.08.2019 at 10:34

    Labdien!

    Ir iespējams pieteikties, taču uz 02.08.2019 ir pieteikušies tikai 2 potenciālie audzēkņi.

  Komentēt

  *

  *

  Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligāti aizpildāmie lauki ir atzīmēti.*